Historia radia w Polsce

Historia polskiej radiofonii rozpoczyna się dopiero w 1926 roku, na 6 lat po pojawieniu się amerykańskiej pierwszej, regularnej stacji radiofonicznej na świecie. Dokładnie 18 kwietnia 1926 roku w Polsce wystartowała oficjalna stacja radiowa pod nazwą Warszawa. Po 123 latach niewoli, po zakończeniu I wojny światowej, Polska musiała odbudować własną państwowość, a dopiero później zająć się rozwojem na innych polach, w tym radiofonii. Stąd też nasze rodzime radio było nieco opóźnione w stosunku do innych, europejskich radiofonii, ale przepaść ta szybko została zasypana, a dystans zmniejszał się z roku na rok.

Przed radiem Warszawa

Radio w Polsce przeszło stosunkowo krótką drogę od chwili uruchomienia pierwszych stacji radiotelegraficznych, aż po pierwszą radiostację. Już 4 listopada 1918 roku uruchomiono stację radiotelegraficzną w Krakowie, która pomimo istnienia zaborów, wciąż nadawała radiogramy w języku polskim. Kolejne stacje tego typu powstawały w Warszawie, w Paryżu, czy w Poznaniu. Pierwszą, transatlantycką stację radiotelegraficzną uruchomiono w październiku 1923 roku na Bemowie w Warszawie i była to zapowiedź powstania pierwszej, normalnej radiostacji.

Pierwsza audycja radiowa

Dokładnie po południu, o godzinie 17., 18 kwietnia 1926 roku rozpoczęła się pierwsza audycja z oficjalnej stacji nadawczej Polskiego Radia w Warszawie. Pierwszą prezenterką radia była Janina Sztompkówna i zapowiedziała „Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480”. Dzień nadania pierwszej audycji oficjalnego polskiego radia jest uznawany za początek polskiej radiofonii.

Ważne daty w historii polskiego radia

Ważną datą w historii radiofonii w Polsce jest dzień 2 stycznia 1927 roku, kiedy to Polskie Radio rozpoczęło nadawanie audycji z własnego nadajnika, na Forcie Mokotowskim.

W niecały rok po uruchomieniu stacji radiowej w Warszawie, uruchomiono również stację nadawczą w Krakowie. Od 1 sierpnia Polskie Radio Krajów nadawało audycje codziennie, w których można było usłyszeć hejnał z Wieży Mariackiej – o godzinie 18 i 22. Kolejne stacje nadawcze powstawały rok po roku. 24 maja 1927 roku powstała stacja w Poznaniu, 4 grudnia tego samego roku w Katowicach, a 15 stycznia 1928 roku w Wilnie.