Misja społeczna radia

W Polsce funkcjonują dwa rodzaje radia –publiczne i komercyjne. Jak można się domyślać, radia komercyjne są zasilane z reklam i współpracy z różnymi producentami i usługodawcami. Emitują długie bloki reklamowe, audycje na zamówienie i programy sponsorowane. Teoretycznie, nie powinno występować takie zjawisko w radiu publicznym, choć i ono nie jest wolne od reklam. Zasadniczo, radio publiczne tym różni się od tego komercyjnego, że posiada ono misję społeczną.

Różnice pomiędzy radiem komercyjnym a publicznym

Różnica ideologiczna widoczna jest w każdym punkcie programu komercyjnego i publicznego. W radiu publicznym inaczej przygotowuje się i przedstawia poszczególne programy, muzykę, a nawet wiadomości. Radio publiczne powinno być bezstronne, obiektywnie przedstawiać zastaną rzeczywistość. Radio komercyjne może zaś sobie pozwolić na opowiedzenie się za opcją polityczną, bliską prezenterom, dziennikarzom czy właścicielom rozgłośni radiowej.

Zadania radia

Zadania i wyzwania stojące przed radiem również są elementem różnicującym pomiędzy sobą radio komercyjne i publiczne. Należy powiedzieć, że radio komercyjne na ogół opiera się na sformatowanym profilu muzycznym i programowym, który dopasowany jest ściśle do oczekiwań i gustów wszystkich obecnych i potencjalnych słuchaczy. Radio publiczne natomiast działa zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji.

Misja społeczna radia publicznego wynika właśnie z zapisów wspominanej ustawy. Radio komercyjne nie musi spełniać tak rygorystycznych niekiedy wymogów jak radio publiczne. Rozgłośnie publiczne mają służyć słuchaczom w poznawaniu zjawisk, czy zachodzących w świecie zmian. Powinny zapewnić bezstronność i obiektywizm w nadawaniu programów informacyjnych i publicystycznych. Radio publiczne ma obowiązek przedstawiania najwyższej jakości i wszechstronne programu, budować tożsamość narodową i promować uniwersalne zasady życia społecznego. Powinno sprawować mecenat nad rodzimą twórczością artystyczną, głównie muzyczną i literacką. Swoje audycje publiczna rozgłośnia radiowa kieruje do różnych grup odbiorców, a nie do wyselekcjonowanej grupy słuchaczy. Można powiedzieć, że radio publiczne nadaje wszystkie podstawowe gatunki radiowe, o zróżnicowanej tematyce.

Polecane treści