Jak podłączyć 10 głośników pod jedno radio

Podłączanie głośników do radia może być czasami wyzwaniem, szczególnie gdy chcemy podłączyć więcej niż jeden głośnik. W tym artykule omówimy, jak podłączyć 10 głośników pod jedno radio, korzystając z różnych metod połączeń.

Spis treści

Jak podłączyć więcej głośników

Jeśli masz do dyspozycji dwie pary głośników i chcesz je podłączyć do jednego wzmacniacza stereo, masz do wyboru dwa rodzaje połączeń: równoległe i szeregowe.

Podłączenie dwóch par głośników do jednego wzmacniacza stereo nie ma sensu w systemach audiofilskich, ponieważ koliduje to z zasadami działania stereofonii. Jednak może być przydatne do równomiernego wypełnienia pomieszczenia dźwiękiem lub do podniesienia głośności na imprezach tanecznych.

Połączenie szeregowe

Do wykonania połączenia szeregowego potrzebny będzie kabel jednożyłowy. Zacisk (+) wzmacniacza należy połączyć z zaciskiem (+) pierwszej kolumny, a następnie zacisk (-) pierwszej kolumny z zaciskiem (+) drugiej kolumny, a na końcu zacisk (-) drugiej kolumny z zaciskiem (-) wzmacniacza.

Wypadkowa impedancja dwóch kolumn połączonych szeregowo wynosi:

  • 4Ω + 6Ω = 10Ω
  • 8Ω + 12Ω = 20Ω
  • 16Ω + 16Ω = 32Ω

Niezależnie od impedancji kolumn, przez obie popłynie taki sam prąd. Jeśli obydwie kolumny mają taką samą impedancję, to obie będą pracować z taką samą mocą i na nich będzie oddane takie samo napięcie. Jeśli impedancje kolumn są różne, to większa moc i większe napięcie oddane zostanie na kolumnie o większej impedancji.

Połączenie równoległe

Do wykonania połączenia równoległego można użyć kabli jedno- lub dwużyłowych. Zacisk (+) wzmacniacza należy połączyć zarówno z zaciskiem (+) pierwszej kolumny, jak i zaciskiem (+) drugiej kolumny. Zacisk (-) wzmacniacza należy połączyć z zaciskiem (-) pierwszej kolumny i z zaciskiem (-) drugiej kolumny.

10 głośników pod jedno radio - Czy można podłączyć dwa głośniki pod jedno wyjście

Wypadkowa impedancja dwóch kolumn połączonych równolegle wynosi:

  • 4Ω || 6Ω = 2,67Ω
  • 8Ω || 12Ω = 3,43Ω
  • 16Ω || 16Ω = 8Ω

Niezależnie od impedancji kolumn, do obydwu będzie przyłożone takie samo napięcie, równe napięciu wyjściowemu wzmacniacza. Jeśli obydwie kolumny mają taką samą impedancję, to obie będą pracować z taką samą mocą i będzie przez nie płynąć taki sam prąd. Prąd wypływający ze wzmacniacza będzie sumą prądów płynących przez obie kolumny.

10 głośników pod jedno radio - Co daje szeregowe łączenie głośników

Zachowanie symetrii

Przed podłączeniem dwóch par głośników należy upewnić się, że do każdego kanału we wzmacniaczu podłączony jest taki sam zestaw głośników w takiej samej konfiguracji. Złamanie symetrii może spowodować duże różnice obciążenia poszczególnych kolumn i kanałów wzmacniacza, co może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa sprzętu i ograniczenia możliwości pełnego wykorzystania mocy wzmacniacza.

Dopasowanie impedancji

Podczas podłączania dwóch par głośników należy zadbać o to, aby wypadkowa impedancja obu par mieściła się w zakresie obciążeń zalecanych dla danego wzmacniacza. Większość wzmacniaczy jest projektowana z myślą o współpracy z kolumnami o impedancjach nominalnych z zakresu od 4Ω do 8Ω. Nieprawidłowe dopasowanie impedancji może spowodować zmniejszenie maksymalnej głośności i zniekształcenia sygnału.

10 głośników pod jedno radio - Jak podłączyć więcej głośników

Moc wzmacniacza

Przy podłączaniu dwóch par głośników należy również wziąć pod uwagę moc wzmacniacza. Moc zostanie równomiernie rozłożona, jeśli podłączymy dwie takie same kolumny. Jeśli kolumny są różne, konieczne będzie obliczenie rozkładu mocy na podstawie impedancji i efektywności kolumn. Warto również sprawdzić rzeczywistą impedancję kolumn, ponieważ wartości podawane przez producentów mogą być zawyżone.

Podsumowując, podłączenie 10 głośników pod jedno radio jest możliwe, ale wymaga odpowiedniego dobrania rodzaju połączenia, dopasowania impedancji i mocy wzmacniacza. Ważne jest również zachowanie symetrii i uwzględnienie różnic w głośności i impedancji kolumn.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Jak podłączyć 10 głośników pod jedno radio, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up