10 punktów karnych radio zet - najważniejsze informacje o punktach karanych w polsce

W Polsce, każdy kierowca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Naruszenie tych przepisów może skutkować nałożeniem punktów karanych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla kierowcy. Radio ZET jest jednym z najpopularniejszych polskich radia, które dostarcza informacje dotyczące różnych dziedzin życia, w tym również przepisów drogowych.

W tym artykule omówimy 10 punktów karnych radio zet, czyli 10 najważniejszych informacji dotyczących punktów karanych w Polsce.

Spis treści

Jak skasować punkty karne w 2024 roku?

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące punktów karanych określają, że punkty karne zostaną skasowane po upływie 12 miesięcy od daty opłacenia mandatu. Jest to zmiana w porównaniu do poprzednich przepisów, które wymagały dwuletniego okresu ważności punktów karanych. Ważne jest również, że punkty karne są kasowane od daty opłacenia mandatu, a nie od daty otrzymania mandatu.

Jeśli kierowca otrzymał mandat przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 17 września 2023 roku, punkty karne nadal będą ważne przez 2 lata. Istnieje jednak możliwość skrócenia tego okresu poprzez uczestnictwo w specjalnym szkoleniu redukującym punkty karne.

Redukcja punktów karnych - czy wróciły kursy redukujące?

Nowe przepisy dotyczące punktów karanych wprowadzają możliwość uczestnictwa w kursach redukujących punkty karne. Kurs ten pozwala na skasowanie 6 punktów karanych raz na pół roku. Kurs trwa jeden dzień i składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Jest dostępny dla osób, które mają prawo jazdy od co najmniej roku i nie zgromadziły więcej niż 24 punkty karne.

Warto jednak zauważyć, że koszt takiego szkolenia może być wyższy niż wcześniej. Niektóre Ośrodki Ruchu Drogowego wyceniają go na około 1000 złotych. Przed wprowadzeniem nowych przepisów koszt wynosił średnio 350 złotych.

Nowy taryfikator punktów karnych

Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi punktów karanych, obowiązuje również nowy taryfikator punktów karnych. Wciąż istnieje możliwość otrzymania od 1 do 15 punktów karanych za różne wykroczenia. Liczba najcięższych wykroczeń, za które można dostać 15 punktów, pozostaje bez zmian. Warto również zwrócić uwagę na przepis dotyczący recydywy, który mówi, że za popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu kolejnych 2 lat kierowca zapłaci podwójny mandat.

Jak sprawdzić punkty karne?

Istnieją dwa sposoby na sprawdzenie swoich punktów karanych. Pierwszym sposobem jest udanie się na najbliższy komisariat policji z dokumentem potwierdzającym tożsamość i prośbą o zweryfikowanie liczby punktów karanych. Drugim sposobem jest sprawdzenie punktów karanych przez internet, na stronie gov.pl w zakładce sprawdź swoje punkty karne. Wymaga to zalogowania się do serwisu mObywatel przy użyciu odpowiednich danych uwierzytelniających.

Punkty karne a samochód na abonament

Jeśli kierowca korzysta z samochodu na abonament, odpowiedzialność za otrzymanie mandatu i punktów karanych za naruszenie przepisów drogowych spoczywa na najemcy. Bez względu na to, kto jest właścicielem pojazdu, kierowca jest odpowiedzialny za mandat i punkty karne. W przypadku kontroli policyjnej lub otrzymania zdjęć z fotoradaru, mandat powinien zostać przyjęty przez kierowcę. Wypożyczalnia ma prawo żądać zwrotu pieniędzy za grzywnę od najemcy.

W przypadku przekroczenia limitu punktów karanych, kierowca może stracić prawo jazdy. Kierowcy posiadający prawo jazdy dłużej niż rok mają limit 24 punktów karanych, podczas gdy kierowcy z prawem jazdy krócej niż rok mają limit 20 punktów karanych. Przekroczenie tych limitów może skutkować skierowaniem kierowcy na badanie psychologiczne oraz ponownym egzaminem na prawo jazdy.

Czy można zredukować punkty karne w 2023 roku?

Tak, istnieje możliwość redukcji punktów karanych poprzez uczestnictwo w szkoleniu. Kierowcy mający prawo jazdy od co najmniej roku mogą uczestniczyć w szkoleniu, które pozwala na zmniejszenie liczby punktów karanych o Jednak aby szkolenie było skuteczne, grzywna za nałożony mandat musi być uiszczona.

Kierowcy, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, nie mogą przekroczyć limitu 20 punktów karanych. Jeśli otrzymają więcej punktów, ich prawo jazdy zostanie cofnięte, a będą musieli odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać ponowny egzamin na prawo jazdy.

Warto pamiętać, że punkty karne można podzielić na tymczasowe, które nie są doliczane do konta kierowcy do czasu zakończenia postępowania sądowego, oraz aktywne, które znajdują się na koncie kierowcy. Ponadto, od 17 września 2023 roku punkty karne są usuwane po roku od daty opłacenia mandatu.

Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów drogowych i unikanie punktów karanych jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze. Bądź odpowiedzialnym kierowcą i pamiętaj o konsekwencjach naruszania przepisów ruchu drogowego.

Co po przekroczeniu limitu punktów karanych?

Jak już wspomniano wcześniej, przekroczenie limitu punktów karanych może skutkować utratą prawa jazdy. Po upływie okresu zatrzymania prawa jazdy, zostanie ono automatycznie zwrócone kierowcy. Jednak przed przywróceniem uprawnień, kierowca może być skierowany na badanie psychologiczne oraz ponowny egzamin na prawo jazdy.

10 punktów karnych radio zet - Czy można zredukować punkty karne 2023

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i unikanie punktów karanych jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze. Bądź odpowiedzialnym kierowcą i pamiętaj o konsekwencjach naruszania przepisów.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do 10 punktów karnych radio zet - najważniejsze informacje o punktach karanych w polsce, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up