1000-lecie chrztu polski: piekary polskie radio

Wokół wałów jasnogórskiego klasztoru faluje gęsty tłum. Pielgrzymi z całego kraju świętują tysiąclecie chrztu Polski. W czasie pięciogodzinnych uroczystości odprawiane są kolejne nabożeństwa, wierni śpiewają pieśni i wznoszą modły. Powszechną uwagę zwraca pusty fotel. Jest przeznaczony dla papieża Pawła VI. Władze nie zgodziły się jednak na jego przyjazd do Polski.

Spis treści

Historia milenijnych obchodów na Jasnej Górze

W okresie stalinowskim Kościół katolicki poddany był surowym represjom, a wielu duchownych zostało uwięzionych. Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, przetrzymywano w kolejnych miejscach odosobnienia. Pomimo skrajnie niekorzystnych warunków, zwierzchnik polskiego Kościoła uznał, że należy podjąć działania na rzecz umocnienia religijności polskiego społeczeństwa. Uważał, że tylko w ten sposób można obronić poczucie niezależności, wolności i tożsamość narodową. W maju 1956 roku Prymas napisał tekst „Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego , który udało się przemycić z miejsca uwięzienia w komańczy. „śluby, uroczyście odczytane na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku, zawierały zobowiązania wiernych do kierowania się w życiu codziennym surowymi zasadami moralnymi i pogłębienia życia religijnego. Akt złożenia „Ślubów był wstępem do „wielkiej nowenny narodu polskiego - zaplanowanych przez Prymasa dziesięcioletnich przygotowań do uroczystych obchodów Milenium Chrztu Polski.

Walka z Kościołem w okresie obchodów Milenium

Obchody Milenium Chrztu Polski były dla władz komunistycznych wyzwaniem. Władze nie zgodziły się na przyjazd papieża Pawła VI i podjęły liczne działania mające utrudnić udział wiernych w uroczystościach kościelnych. Zorganizowano konkurencyjne, spektakularne uroczystości państwowe, które miały odciągnąć wiernych od obchodów kościelnych. Utrudniano organizację pielgrzymek wiernych do miejsc, w których odbywały się rocznicowe nabożeństwa. Karano księży, którzy dekorowali świątynie flagami papieskimi lub wykorzystywali megafony do nagłaśniania mszy celebrowanych na zewnątrz kościołów. Władze zamknęły granice także przed 700 hierarchami zaproszonymi przez Episkopat Polski.

Rezultaty milenijnych obchodów

Mimo utrudnień ze strony władz, obchody Milenium Chrztu Polski przyniosły wiele pozytywnych rezultatów dla Kościoła katolickiego. Masowy udział Polaków w uroczystościach religijnych potwierdził ich przywiązanie do wiary i osłabił poparcie społeczne dla ekipy Władysława Gomułki. Episkopat wzmocnił swoje struktury, zdobył większe zaufanie i skonsolidował wiernych. Uroczystości milenijne stały się swego rodzaju „głosowaniem nogami”, gdzie przybywający na nie ludzie dali wyraz swego sprzeciwu wobec władz Polski Ludowej.

1000 lecie chrztu polski piekary polskie radio - Kto wyszedl zwyciesko ze sredniowiecznej walki o rzad dusz

Podsumowanie

Obchody Milenium Chrztu Polski na Jasnej Górze były ważnym wydarzeniem dla Kościoła katolickiego w Polsce. Pomimo utrudnień ze strony władz, wierni z całego kraju gromadzili się, aby świętować tysiąclecie chrztu Polski i wyrazić swoje przywiązanie do wiary. Obchody te przyczyniły się do umocnienia religijności polskiego społeczeństwa i osłabienia poparcia społecznego dla komunistycznej władzy. Milenium Chrztu Polski było ważnym momentem w historii Polski i Kościoła katolickiego, który potwierdził siłę i znaczenie religii w życiu narodu.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do 1000-lecie chrztu polski: piekary polskie radio, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up