Wojsko obrony terytorialnej - liczebność i ambicje

Minister Mariusz Błaszczak na platformie X (dawniej Twitter) udostępnił grafikę przedstawiającą liczebność Wojska Polskiego. Według wpisu na X liczebność żołnierzy pod bronią wynosi obecnie 193 tys. żołnierzy zawodowych, obrony terytorialnej i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowe. Minister dodał dalej we wpisie, że „między bajki można włożyć opowieści niektórych polityków, że nie mamy potencjału demograficznego na 300-tysięczne wojsko”.

Minister na spotkaniu 21 listopada z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem w Wysokiej Głogowskiej, powiedział, że „300 tys. armia jest jak najbardziej możliwa do zbudowania, tylko trzeba chcieć i trzeba potrafić to zrobić . dodając dalej, że "naszą ambicją jest zbudowanie najsilniejszej armii lądowej w europie. takie - mam głęboką nadzieję - będzie wojsko polskie. robimy wszystko, żeby tak było, żeby wojsko polskie było liczebnie większe, żeby wojsko polskie było wyposażone w nowoczesną broń – mówił Błaszczak.

Niestety minister nie podał danych szczegółowych na temat podanej liczby 193 tysięcy. Na początku listopada Ministerstwo Obrony Narodowej informowało, że pod bronią jest już ponad 186 tysięcy żołnierzy, porównując do to danych z 2015 roku, kiedy było to tyko 95 tysięcy. Według oficjalnych danych liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) to ponad 38 tysięcy żołnierzy.

Ministerstwo chwaliło się także, że dzięki utworzeniu Centralnych Wojskowych Centrów Rekrutacji (CWCR) dających możliwość pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w ciągu ostatniego półtora roku przeszłą przez nią ponad 42 tysiące ludzi i część z nich już służy w armii zawodowej.

Ministerstwo chwaliło się także, że w przyszłym roku budżet obronny wyniesie aż 158 mld zł czyli ok. 4,2 proc. PKB. Dla porównania – w 2015 roku budżet obronny wynosił jedynie 38 mld zł.

Były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak w rządzie Platformy Obywatelskiej, pytany niedawno czy potencjalny nowy rząd koalicyjny Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, będzie dążył do utworzenia armii liczącej 300 tys. żołnierzy, odparł, że „nie ma potencjału demograficznego na taką armię”. Dodając dalej, że według niego optymalnym wariantem jest 150-tysięczna armia zawodowa, 30-40 tys. żołnierzy obrony terytorialnej, 20-30 tys. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zbudowanie kilkusettysięcznej rezerwy.

Spis treści

Polacy nie chcą obowiązkowej służby wojskowej

Zmieniające się niebezpiecznie środowisko międzynarodowe sprawia, że coraz więcej państw zwłaszcza w regionie Europy Środkowej zastawia się nad przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. W Polsce nie ma jeszcze oficjalnych deklaracji czy planów na temat przywrócenia obowiązkowej służby są to jedynie medialne pogłoski.

Jak wynika z niedawnego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, jedynie 27 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju należy wprowadzić obowiązkową służbę wojskową, a 13 proc. wskazuje, że powinna ona dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Obowiązkowej służby nie chce zaś 44 proc. badanych.

Z badania wynika, że wśród przeciwników (44 proc.) obowiązkowej służby wojskowej przeważają mężczyźni - 49 proc. (wobec 40 proc. pań) nie chce, aby ten obowiązek wrócił, 16 proc., badanych nie ma zdania.

Obowiązkowa służba wojskowa w Europie odbywa się obecnie w Szwajcarii, Austrii, Grecji, Cyprze, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, na Litwie i w Estonii. Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej zapowiedziała niedawno Łotwa.

Kiedy jest Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

Prezydent Andrzej Duda wziął w Rzeszowie udział w uroczystościach z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej.

Stanowicie dzisiaj jeden z podstawowych filarów, na których opiera się bezpieczeństwo Rzeczypospolitej – podkreślał.

– Dziś wszyscy w Polsce już wiedzą jak bardzo potrzebni, jak wspaniali są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przekonali się o tym, przy klęskach żywiołowych, przy pandemii, kiedy byliście pierwsi – zawsze gotowi, zawsze blisko – mówił Andrzej Duda.

Wskazywał, że przekonała się o tym cała Polska, kiedy żołnierze WOT stanęli ramię w ramię ze strażnikami granicznymi, funkcjonariuszami policji, żołnierzami wojsk operacyjnych do obrony granicy, kiedy zostaliśmy hybrydowo zaatakowani przez reżim białoruski.

– Przekonali się o tym wszyscy, także nasi sąsiedzi z Ukrainy, kiedy nieśliście i niesiecie pomoc uchodźcom, tym którzy chowają się w naszym kraju przez zniszczeniem wojennym na skutek rosyjskiej napaści – mówił Andrzej Duda.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

13.04.2019 wojsko obrony terytorialnej radio łódź foto - Kiedy jest Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

Prezydent dziękując żołnierzom oraz ich dowódcom, podkreślał, że WOT to 38,5 tys. obywateli służących ochotniczo Ojczyźnie.

Wskazywał, że jedna trzecia spośród żołnierzy ma wyższe wykształcenie, ponad jedna trzecia ma wykształcenie techniczne i specjalizacje, których wojsko w normalnych warunkach nie byłoby w stanie pozyskać. Jak dodał, to informatycy, eksperci z różnych dziedzin, w tym eksperci logistyki.

Dziękuję Wam także, że odpowiadacie na ten zew. Zew potrzeby budowania bezpieczeństwa. Także w ramach odpowiedzialności każdego obywatela za losy jego Ojczyzny – mówił Prezydent.

Podczas uroczystości Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Andrzejowi Dudzie towarzyszył Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Obchody zakończyły się defiladą ulicami Rzeszowa.

Święto terytorialsów przypada – zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej – 27 września. Ten dzień jest rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Ta data ma szczególne znaczenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej, z uwagi na charakter formacji i dziedziczenie tradycji żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Na czym polega służba w wojskach obrony terytorialnej

Jak długo trwa służba w WOT?

13.04.2019 wojsko obrony terytorialnej radio łódź foto - Na czym polega służba w wojskach obrony terytorialnej

Służba w WOT trwa od 1 do 6 lat z możliwością przedłużenia.

Czy służba w WOT wpłynie negatywnie na pracę zawodową lub prowadzoną działalność gospodarczą?

Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Jak wygląda system szkolenia?

Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia.

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych. Dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe), które są wstępem do zasadniczego – trzy letniego okresu szkolenia żołnierzy OT zakończonego certyfikacją.

Zasadniczy – trzyletni okres szkolenia podzielony jest na szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych najczęściej w dni wolne od pracy w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku szkolenia żołnierz OT uczestniczy w szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.

Czym jest Terytorialna Służba Wojskowa?

Terytorialna Służba Wojskowa jest nową formą czynnej służby wojskowej, która obowiązuje tylko w Wojskach Obrony Terytorialnej. Polega ona na tym, że żołnierze – ochotnicy, pełnią czynną służbę wojskową w formie rotacyjnej (w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy) i dyspozycyjnej (poza jednostką wojskową, nie rezygnując z dotychczasowych zajęć).

Jaką rolę w procesie szkolenia odgrywają byli żołnierze Wojsk Specjalnych?

Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT.

Kim jest Terytorials?

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami.

Kim jest statystyczny Terytorials?

Przeprowadzone analizy wskazują, że połowa (50%) żołnierzy pełniących TSW posiada wykształcenie średnie, 30% wykształcenie wyższe. Odsetek żołnierzy z wykształceniem gimnazjalnym to niecałe 11% żołnierzy, a co dziesiąty zawodowe. Ponad 40% żołnierzy TSW posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% humanistyczne. Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne. Analizy wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowa o pracę), a blisko 17% posiada inne formy zatrudnienia (w tym umowę o dzieło, umowę zalecenie). Dodatkowo w formacji służy ponad 15% studentów różnych kierunków.

Żołnierze TSW są ludźmi młodymi, 70% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku ponad 50 lat jest mniej niż 2% stanu osobowego. Średnia wieku żołnierza TSW to 32 lata.

Ile kobiet służy w WOT?

W WOT służbę pełni już 12% kobiet.

Jak wygląda praca w wojskach obrony terytorialnej

Jak wygląda system szkolenia dla cywili bez przeszkolenia, oraz dla osób po służbie przygotowawczej NSR /zasadniczej/ etc. (jakie etapy, wymiar czasowy, zakres materiału)?

Szkolenie dla cywili bez przeszkolenia będzie realizowane w dwóch etapach: jako szkolenie podstawowe trwające 16 dni oraz jako szkolenie w ramach pododdziału trwające trzy lata (pierwszy rok – szkolenie indywidualne, drugi rok – szkolenie zgrywające drużynę/pluton, trzeci rok – szkolenie zgrywające kompanię). W tym czasie żołnierz TSW zostanie wyszkolony indywidualnie, specjalistycznie i będzie zdolny do działania w składzie swojego pododdziału.

Żołnierze po odbytym szkoleniu podstawowym będą realizowali szkolenie w ramach pododdziału zgodnie z przyjętym modelem szkolenia w WOT. Szczegółowy zakres materiału zawarty będzie w „Programie szkolenia”.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Wojsko obrony terytorialnej - liczebność i ambicje, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up