2 ośrodek walki radio przasnysz - ekspert w rozpoznaniu radioelektronicznym

2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz to polska jednostka wojskowa specjalizująca się w rozpoznaniu radioelektronicznym. Powstał w 1960 roku jako zastępca 16 Batalionu Radiopelengacyjnego. Jednostka ta jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań rozpoznania radioelektronicznego, a także za nadzór nad innymi jednostkami radioelektronicznymi w Polsce. 2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz jest częścią Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Spis treści

Historia jednostki

Historia 2 Ośrodka Walki Radio Przasnysz sięga roku 1951, kiedy to powstał 16 Batalion Radiopelengacyjny. W 1960 roku batalion ten został przekształcony w 2 Ośrodek Walki Radioelektronicznej, który stacjonuje w Przasnyszu. Jednostka ta działała głównie na terenie RFN, wykonując zadania rozpoznania radioelektronicznego dla Oddziału Koordynacji Rozpoznania Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz brał również udział w misjach zagranicznych, między innymi w Afganistanie.

Struktura i zadania

2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz jest jednostką specjalizującą się w rozpoznaniu radioelektronicznym. Zadania jednostki są stawiane przez Oddział Koordynacji Rozpoznania Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz przez Dowódcę Warszawskiego Okręgu Wojskowego. 2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz prowadzi rozpoznanie struktur i obiektów szczebla strategiczno-operacyjnego innych armii, takich jak Heer, United States Army czy British Army. Jednostka przeprowadza również zadania zlecane przez Dowództwo Wojsk Lądowych.

Odznaki pamiątkowe

2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz posiada dwie odznaki pamiątkowe. Pierwsza z nich to odznaka 2 Pułku Radioelektronicznego, która funkcjonowała w latach 1996-200Druga odznaka to odznaka 2 Ośrodka Walki Radio Przasnysz, która jest używana od 2003 roku. Obie odznaki mają kształt krzyża z herbem Przasnysza oraz inicjałami pułku.

Dowódcy jednostki

W ciągu swojej historii 2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz miał wielu dowódców. Pierwszym dowódcą był por/mjr Zbigniew Mróz, który pełnił swoją funkcję w latach 1951-1960. Kolejni dowódcy to m.in. płk Lech Klisowski, płk Władysław Urbański, płk Paweł Marciniak, ppłk Marian Szklarek, płk Mieczysław Rak, płk Stanisław Krzyżanowski, płk Ryszard Wróbel, płk Witold Łukaszewski, płk dr Mariusz Gułaj i obecnie płk Bogusław Postek.

Podsumowanie

2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz jest jednostką wojskową specjalizującą się w rozpoznaniu radioelektronicznym. Jednostka ta ma długą historię, sięgającą roku 1951, kiedy to powstał 16 Batalion Radiopelengacyjny. Obecnie 2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz pełni ważną rolę w systemie obronnym Polski, wykonując zadania rozpoznania radioelektronicznego i nadzorując inne jednostki radioelektroniczne w kraju. Jednostka ta posiada również odznaki pamiątkowe, które są symbolem jej tradycji i wartości.

  • Jakie są zadania 2 Ośrodka Walki Radio Przasnysz?
    2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz wykonuje zadania rozpoznania radioelektronicznego na terenie kraju i za granicą, a także nadzoruje inne jednostki radioelektroniczne w Polsce.
  • Jakie są odznaki pamiątkowe 2 Ośrodka Walki Radio Przasnysz?
    Jednostka posiada dwie odznaki pamiątkowe: odznakę 2 Pułku Radioelektronicznego i odznakę 2 Ośrodka Walki Radio Przasnysz. Obie odznaki mają kształt krzyża z herbem Przasnysza.
  • Kto był pierwszym dowódcą 2 Ośrodka Walki Radio Przasnysz?
    Pierwszym dowódcą jednostki był por/mjr Zbigniew Mróz, który pełnił tę funkcję w latach 1951-1960.

Podsumowanie

2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz to polska jednostka wojskowa specjalizująca się w rozpoznaniu radioelektronicznym. Jednostka ta ma długą historię i pełni ważną rolę w systemie obronnym Polski. Jej zadaniem jest wykonanie rozpoznania radioelektronicznego oraz nadzór nad innymi jednostkami radioelektronicznymi w kraju. 2 Ośrodek Walki Radio Przasnysz posiada również odznaki pamiątkowe, które są symbolem jej tradycji i wartości.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do 2 ośrodek walki radio przasnysz - ekspert w rozpoznaniu radioelektronicznym, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up