27rocznica założenia zgromadzenia redemptorystów radio maryja

W dniu dzisiejszym obchodzimy 279 rocznicę założenia zgromadzenia redemptorystów, które jest związane z ważnym wydarzeniem w historii Kościoła katolickiego. Zgromadzenie to, znane również jako Radio Maryja, ma bogatą historię i odgrywa istotną rolę w szerzeniu Dobrej Nowiny na całym świecie.

Spis treści

Założyciel zgromadzenia - św. Alfons Maria Liguori

Zgromadzenie Redemptorystów zostało założone przez św. Alfonsa Marię Liguoriego, włoskiego duchownego i adwokata, który w wieku 30 lat zdecydował się całkowicie poświęcić swoje życie Bogu. Jego powołanie polegało na niesieniu Dobrej Nowiny najuboższym i najbardziej potrzebującym.

Alfons Liguori pracował wśród ubogiej młodzieży oraz opuszczonych i zaniedbanych pod względem religijnym. W roku 1732 założył zgromadzenie Redemptorystów, które miało pełnić rolę głoszenia misji i rekolekcji. Papież Benedykt XIV zatwierdził regułę zgromadzenia w roku 174

Św. Alfons Maria Liguori zmarł w roku 1787, ale jego dziedzictwo i misja kontynuowane są przez zgromadzenie Redemptorystów do dnia dzisiejszego. W roku 1839 św. Alfons został kanonizowany, a niedługo później ogłoszony Doktorem Kościoła.

Zgromadzenie Redemptorystów w Polsce

Na ziemie polskie zgromadzenie Redemptorystów zostało sprowadzone przez św. Klemensa Marię Hofbauera. Pierwsze placówki zgromadzenia znalazły się w Warszawie, gdzie prowadzono pracę duszpasterską oraz działalność oświatową, charytatywną i wydawniczą.

Po III rozbiorze Polski w roku 1808 redemptoryści zostali uwięzieni, a po uwolnieniu zabroniono im kontynuowania działalności. Dopiero w roku 1883 zgromadzenie powróciło na polskie tereny dzięki założeniu placówki w Mościskach koło Przemyśla przez Sługę Bożego o. Bernarda Łubieńskiego.

W roku 1909 utworzono Prowincję Warszawską Redemptorystów, która składała się z czterech klasztorów: w Mościskach, Tuchowie, Krakowie i Maksymówce. Obecnie redemptoryści w Polsce działają w ponad dwudziestu klasztorach.

279 rocznica założenia zgromadzenia redemptorystów radio maryja - Kto zalozyl redemptorystów

Rozwój zgromadzenia Redemptorystów

Zgromadzenie Redemptorystów, znane również jako Radio Maryja, od momentu swojego założenia rozwija się i ma duże znaczenie w życiu Kościoła katolickiego. Redemptoryści angażują się w szerzenie Dobrej Nowiny poprzez różnorodne działania duszpasterskie, misyjne, charytatywne i edukacyjne.

Współcześnie Radio Maryja jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mediów katolickich na świecie. Poprzez swoje audycje radiowe, telewizyjne i internetowe, dociera do milionów słuchaczy i widzów, przekazując treści religijne, duchowe i społeczne.

Zgromadzenie Redemptorystów Radio Maryja kontynuuje misję założyciela, św. Alfonsa Marii Liguoriego, głosząc Ewangelię, niosąc pomoc potrzebującym i propagując wartości chrześcijańskie w społeczeństwie.

Podsumowanie

279 rocznica założenia zgromadzenia redemptorystów Radio Maryja jest okazją do refleksji nad ich bogatą historią i misją. Zgromadzenie to odgrywa istotną rolę w szerzeniu Dobrej Nowiny, a Radio Maryja jest ważnym narzędziem komunikacji, które przekazuje wartości chrześcijańskie na całym świecie.

Warto docenić wkład redemptorystów w działalność duszpasterską, misyjną i charytatywną, oraz wsparcie, jakie oferują potrzebującym. Niech ta rocznica będzie okazją do modlitwy i podziękowania za ich posługę, która od wieków przyczynia się do budowania silnej i wierniejszej wspólnoty Kościoła katolickiego.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do 27rocznica założenia zgromadzenia redemptorystów radio maryja, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up