Abonament rtv - jakie zmiany po wyborach 2023?

Abonament Radio Telewizja (RTV) jest tematem, który od dłuższego czasu budzi wiele kontrowersji w Polsce. Wiele osób uważa, że jest to przestarzały i niesprawiedliwy system finansowania mediów publicznych. W ostatnich latach pojawiły się propozycje zmian, a po wyborach 2023 możliwe są dalsze rewolucje w tym obszarze.

Spis treści

Zmiany w finansowaniu mediów publicznych

Według Bogdana Zdrojewskiego, posła Platformy Obywatelskiej i byłego ministra kultury, abonament RTV stał się anachronicznym i mało skutecznym instrumentem. W jego opinii, abonament powinien zostać zniesiony, a w zamian wprowadzona symboliczna opłata audiowizualna, pobierana automatycznie od każdego użytkownika. Zdaniem posła, obecny system abonamentowy jest niesprawiedliwy, ponieważ płaci go tylko niewielki procent użytkowników.

Pomysł Zdrojewskiego spotkał się z różnymi reakcjami. Niektórzy uważają, że abonament powinien zostać całkowicie zniesiony, inni sugerują wprowadzenie innych form finansowania mediów publicznych. Warto jednak pamiętać, że telewizja publiczna otrzymuje także środki z budżetu państwa jako rekompensatę za utracone wpływy abonamentowe.

Los ośrodków regionalnych

Jednym z głównych argumentów przeciwników zniesienia abonamentu jest obawa o los ośrodków regionalnych, które obecnie otrzymują znaczną część rekompensaty. Bogdan Zdrojewski twierdzi jednak, że ośrodki regionalne nie stracą na zmianach. Według niego, duża część rekompensaty konsumowana jest przez warszawskie ośrodki, a mniejsze oddziały w mniejszych miastach również generują koszty utrzymania.

Warto jednak podkreślić, że nie ma jeszcze żadnych oficjalnych decyzji w sprawie zmian w finansowaniu mediów publicznych. Obecnie trwają analizy i rozmowy ekspertów, które mają doprowadzić do wypracowania ostatecznego modelu finansowania mediów publicznych po wyborach 202

Abolicja dla niepłacących abonamentu

Jednym z postulatów Bogdana Zdrojewskiego jest wprowadzenie abolicji dla tych, którzy do tej pory nie płacili abonamentu. Jego zdaniem, abonament jest niesprawiedliwy, a jakość przekazu telewizji publicznej w ostatnich latach pozostawia wiele do życzenia. Zdrojewski uważa, że przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w finansowaniu mediów publicznych, konieczne jest odbudowanie zaufania do tych mediów.

Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy, zgadza się z Zdrojewskim i podkreśla, że trzeba odbudować zaufanie do mediów publicznych, zanim będziemy wymagać od ludzi płacenia abonamentu. Jarosław Sellin, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister kultury, podkreśla natomiast, że istnienie mediów publicznych jest ważne dla kultury i nie ma kraju europejskiego, w którym nie istnieją media publiczne finansowane ze środków publicznych.

Opłaty abonamentowe

Obecnie abonament RTV wynosi 8,70 zł za miesiąc dla odbiorników radiofonicznych i 27,30 zł za miesiąc dla odbiorników telewizyjnych lub odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Za niezarejestrowanie odbiornika i brak opłat abonamentowych grozi wysoka kara w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki opłaty.

W przyszłym roku nie przewiduje się zmian w wysokości opłat abonamentowych. Obecnie kontrole związane z niepłaceniem abonamentu są przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Niezarejestrowanie odbiornika i brak opłat abonamentowych może skutkować karą finansową przekraczającą 800 zł.

Podsumowanie

Abonament Radio Telewizja w Polsce budzi wiele kontrowersji i jest przedmiotem dyskusji od dłuższego czasu. Wiele osób uważa, że obecny system finansowania mediów publicznych jest niesprawiedliwy i przestarzały. Po wyborach 2023 możliwe są zmiany w finansowaniu mediów publicznych, w tym zniesienie abonamentu i wprowadzenie innych form opłat audiowizualnych. Jednak niezależnie od ewentualnych zmian, istotne jest odbudowanie zaufania do mediów publicznych i zapewnienie ich istnienia dla dobra kultury i społeczeństwa.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Abonament rtv - jakie zmiany po wyborach 2023?, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up