Opłata abonamentowa - radio telewizyjny (2022)

Abonament radio telewizyjny to obowiązkowa opłata, którą muszą płacić mieszkańcy Polski za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych. Wysokość tej opłaty została ustalona przez Komitet do spraw Radia i Telewizji (KRRiT) i podlega zmianom co roku. W tym artykule omówimy aktualną wysokość opłat abonamentowych za 2022 rok oraz zasady ich uiszczania.

Spis treści

Wysokość opłat abonamentowych w 2022 roku

Według Rozporządzenia KRRiT z dnia 25 maja 2021 roku, obowiązującego w 2022 roku, wysokość opłat abonamentowych dla odbiorników radiowych i telewizyjnych wynosi:

  • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik: 7,50 zł miesięcznie
  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny: 24,50 zł miesięcznie

Warto zauważyć, że jeśli abonent regularnie uiszcza opłatę abonamentową każdego miesiąca, to opłata za rok wyniesie odpowiednio 90,00 zł dla radioodbiornika i 294,00 zł dla odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.

Zniżki za uiszczanie opłat z góry

Użytkownicy odbiorników mają możliwość skorzystania z zniżek za uiszczanie opłat z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Jeśli abonent uiszcza opłatę abonamentową za cały rok do 25 stycznia 2022 roku, otrzymuje 10-procentową zniżkę.

abonament radio telewizyjny oplata miesieczna - Jaka jest miesięczna opłata za abonament RTV

Ponadto, istnieją również inne zniżki dostępne przez cały rok z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Aby skorzystać z tych zniżek, użytkownik odbiornika musi wnosić opłatę z wyprzedzeniem, tj. do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Wysokość opłat abonamentowych dla odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki za okres dłuższy niż 1 miesiąc

Liczba miesięcy Wyliczenie Wysokość opłaty abonamentowej (zł)
2 m-ce 12,00 zł + 2,60 zł 14,60 zł
3 m-ce 12,00 zł + 2,60 zł + 7,00 zł 21,60 zł
4 m-ce 12,00 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł 29,10 zł
5 m-cy 12,00 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł 36,20 zł
6 m-cy 12,00 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł 42,80 zł
7 m-cy 12,00 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 2,60 zł 50,30 zł
8 m-cy 12,00 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 2,60 zł + 2,60 zł 57,40 zł
9 m-cy 12,00 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 2,60 zł + 2,60 zł + 2,60 zł 64,40 zł
10 m-cy 12,00 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 2,60 zł + 2,60 zł + 2,60 zł + 7,00 zł 71,90 zł
11 m-cy 12,00 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 2,60 zł + 2,60 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł 79,00 zł
12 m-cy (rok) 12,00 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 2,60 zł + 2,60 zł + 2,60 zł + 7,00 zł + 7,00 zł + 2,00 zł 81,00 zł

Jeśli abonent chce wnosić opłatę abonamentową za okres dłuższy niż 1 miesiąc dla odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego, może skorzystać z podobnych zniżek. Wysokości opłat abonamentowych dla tych odbiorników z uwzględnieniem zniżki przedstawione są w tabeli powyżej.

Podsumowanie

Opłata abonamentowa za radio telewizyjny to miesięczna opłata, którą muszą płacić mieszkańcy Polski za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Wysokość tej opłaty wynosi odpowiednio 7,50 zł miesięcznie dla radioodbiornika i 24,50 zł miesięcznie dla odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.

Abonenci mają również możliwość skorzystania z zniżek za uiszczanie opłat z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc. W zależności od liczby miesięcy, na jakie abonent wnosi opłatę, wysokość opłaty abonamentowej może się różnić.

Pamiętaj, że opłata abonamentowa jest obowiązkowa i jej niewpłacanie może skutkować konsekwencjami prawno-finansowymi. Dlatego ważne jest regularne uiszczanie tej opłaty, aby uniknąć nieprzyjemności.

Kto musi płacić opłatę abonamentową?

Opłatę abonamentową muszą płacić wszyscy mieszkańcy Polski, którzy korzystają z odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Jakie są konsekwencje niewpłacenia opłaty abonamentowej?

Niewpłacenie opłaty abonamentowej może skutkować nałożeniem kar finansowych oraz innych konsekwencji prawnych, takich jak postępowanie egzekucyjne.

Czy istnieją zniżki za uiszczanie opłat z góry?

Tak, użytkownicy odbiorników mogą skorzystać z 10-procentowej zniżki, jeśli uiszcza opłatę abonamentową za cały rok do 25 stycznia.

Czy można wnosić opłatę abonamentową za okres dłuższy niż 1 miesiąc?

Tak, abonenci mają możliwość wniesienia opłaty abonamentowej za okres dłuższy niż 1 miesiąc i skorzystania z odpowiednich zniżek.

Jakie są wysokości opłat abonamentowych dla odbiornika telewizyjnego z uwzględnieniem zniżki?

Wysokości opłat abonamentowych dla odbiornika telewizyjnego z uwzględnieniem zniżki przedstawione są w tabeli w poprzedniej części artykułu.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Opłata abonamentowa - radio telewizyjny (2022), możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up