Abonament radiowy za przenośne urządzenie - zwolnienia i opłaty

Abonament radiowy jest obowiązkową opłatą, którą należy uiścić za korzystanie z odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Jednak istnieją pewne wyjątki, które zwalniają od konieczności płacenia tego abonamentu. W tym artykule omówimy, kto i kiedy może uniknąć tego obowiązku.

Spis treści

Kiedy nie trzeba płacić abonamentu za telewizor?

Opłaty abonamentowe są pobierane za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Istnieje jednak pewne rozróżnienie, czym dokładnie jest odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny umożliwiający odbiór programów. W przypadku urządzeń takich jak magnetofon, magnetowid, odtwarzacz CD lub DVD, które pozwalają jedynie na odtworzenie nagranych wcześniej audycji lub filmów, nie ma konieczności opłacania abonamentu.

Kolejnym przypadkiem, kiedy nie trzeba płacić abonamentu, jest posiadanie telewizora, który nie jest podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, na przykład do anteny. W takiej sytuacji telewizor może pełnić jedynie rolę monitora lub być wykorzystywany tylko do celów produkcyjnych.

Czy każdy domownik musi płacić abonament radiowo-telewizyjny?

Opłaty abonamentowe nie muszą być płacone przez każdą osobę zamieszkującą ten sam dom. Wszystkie osoby fizyczne w jednym gospodarstwie domowym płacą jedną opłatę, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Ustawa określa gospodarstwo domowe jako zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie. Wspólne gospodarstwo domowe może prowadzić grupa przyjaciół, bliskich i dalekich krewnych, nie tylko członkowie rodziny. Warto zauważyć, że osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe mogą być zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu, jeśli spełniają określone kryteria zwolnienia.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Ustawa o opłatach abonamentowych określa kategorie osób zwolnionych z konieczności płacenia abonamentu:

  • Osoby zaliczone do I grupy inwalidów, całkowicie niezdolne do pracy, znacznie niepełnosprawne lub całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym.
  • Osoby powyżej 75 roku życia.
  • Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną.
  • Osoby niesłyszące lub niewidome.
  • Osoby powyżej 60 roku życia, które mają prawo do emerytury o wysokości nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
  • Osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
  • Osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  • Osoby bezrobotne.
  • Osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Ponadto, istnieje możliwość zwolnienia z płacenia abonamentu na podstawie innych ustaw, takich jak ustawa o kombatantach czy ustawa o świadczeniach przedemerytalnych.

Aby skorzystać z zwolnienia z płacenia abonamentu, należy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowym. Wymagane dokumenty będą zależne od konkretnej sytuacji osoby ubiegającej się o zwolnienie.

Podsumowanie

Abonament radiowy za przenośne urządzenie do odtwarzania płyt i radio jest obowiązkową opłatą, którą należy uiścić za korzystanie z odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Istnieje jednak kilka przypadków, kiedy nie trzeba płacić tego abonamentu, na przykład za urządzenia umożliwiające jedynie odtworzenie nagranych wcześniej audycji lub filmów, oraz za telewizory niepodłączone do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu. Ponadto, opłatę abonamentową płaci się tylko raz za całe gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby używanych odbiorników. Istnieją także kategorie osób zwolnionych z płacenia abonamentu, takie jak osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 75 roku życia, osoby otrzymujące świadczenia socjalne oraz osoby bezrobotne. Aby skorzystać z zwolnienia, należy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowym.

Jakie urządzenia umożliwiają odtwarzanie płyt i radia?

Urządzenia takie jak magnetofon, magnetowid, odtwarzacz CD lub DVD umożliwiają jedynie odtworzenie nagranych wcześniej audycji lub filmów. Za takie urządzenia nie trzeba płacić abonamentu radiowego.

Czy telewizor niepodłączony do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu jest objęty abonamentem?

Telewizor niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, na przykład do anteny, nie podlega opłacie abonamentowej.

Czy wszyscy domownicy muszą płacić abonament radiowo-telewizyjny?

Opłatę abonamentową płaci się tylko raz za całe gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Osoby zwolnione z płacenia abonamentu to między innymi osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 75 roku życia, osoby otrzymujące świadczenia socjalne oraz osoby bezrobotne.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Abonament radiowy za przenośne urządzenie - zwolnienia i opłaty, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up