Opłata za radio internetowe 2017 - informacje i zwolnienia

Abonament za radio internetowe jest jednym z wielu rodzajów abonamentów radiowo-telewizyjnych, które są obowiązkowe w Polsce. Jest to opłata, która umożliwia funkcjonowanie publicznych mediów nadawanych w internecie. W tym artykule omówimy, czym jest abonament za radio internetowe, ile wynosi opłata za abonament w 2017 roku, jak można zapłacić za abonament oraz kto może być zwolniony z obowiązku płacenia abonamentu.

Spis treści

Czym jest abonament za radio internetowe?

Abonament za radio internetowe to opłata, która jest pobierana od osób korzystających z usług publicznych mediów nadawanych w internecie. Pieniądze z tego abonamentu są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności tych mediów oraz na zapewnienie równego dostępu do informacji dla wszystkich obywateli. Abonament za radio internetowe jest jednym z wielu rodzajów abonamentów radiowo-telewizyjnych, które są obowiązkowe w Polsce.

Ile wynosi abonament za radio internetowe w 2017 roku?

Od 1 stycznia 2017 roku opłata za abonament radiowo-telewizyjny wynosi 22,70 zł na miesiąc za korzystanie z radia internetowego. Wysokość rocznej opłaty to w tej sytuacji 272,40 zł. W przypadku korzystania z telewizora i radia internetowego miesięczna opłata wynosi 62,30 zł, a roczna opłata to 747,60 zł. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość uzyskania zniżki, jeśli opłatę za cały rok uiścimy z góry do 25 stycznia 2017 roku.

Jak zapłacić za abonament za radio internetowe?

Istnieją trzy dostępne opcje płatności za abonament za radio internetowe. Najbardziej popularną opcją jest udanie się do placówki pocztowej i uregulowanie płatności tam. Drugą opcją jest skorzystanie z serwisu internetowego Poczty Polskiej, gdzie można dokonać płatności online. Trzecią opcją jest bezpośredni przelew na indywidualny rachunek bankowy, którego numer można uzyskać w placówce pocztowej.

Kto może być zwolniony z obowiązku płacenia abonamentu?

W przypadku abonamentu za radio internetowe, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu dla niektórych osób. Osoby należące do poniższych grup mogą być zwolnione z opłaty abonamentowej:

  • Osoby, które ukończyły 7rok życia
  • Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej
  • Weterani, mający status inwalidów wojennych lub wojskowych
  • Emeryci po ukończeniu 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza 50% miesięcznej kwoty średniego wynagrodzenia

Aby być zwolnionym z opłaty abonamentowej, osoba musi przedstawić odpowiednie oświadczenie w placówce Poczty Polskiej.

Podsumowanie

Abonament za radio internetowe jest obowiązkową opłatą, która umożliwia funkcjonowanie publicznych mediów nadawanych w internecie. W 2017 roku opłata za abonament wynosi 22,70 zł na miesiąc za korzystanie z radia internetowego. Istnieje możliwość uzyskania zniżki, jeśli opłatę za cały rok uiścimy z góry do 25 stycznia 2017 roku. Można zapłacić za abonament za radio internetowe w placówce pocztowej, przez serwis internetowy Poczty Polskiej lub bezpośrednim przelewem na indywidualny rachunek bankowy. Niektóre osoby mogą być zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu, takie jak osoby powyżej 7roku życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani i emeryci o niskim świadczeniu.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Opłata za radio internetowe 2017 - informacje i zwolnienia, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up