Abonament za radio w samochodzie służbowym - nowe stawki 2024

W Polsce od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie nowe stawki abonamentu RTV, które będą obejmować również właścicieli samochodów wyposażonych w radioodbiorniki. Dotychczasowa stawka abonamentu wynosiła 90 zł rocznie, jednak od teraz będzie to 8,70 zł miesięcznie, co w skali roku daje kwotę 104,40 zł.

Warto zaznaczyć, że Poczta Polska w ostatnim roku podjęła działania mające na celu kontrolowanie samochodów wyposażonych w radioodbiorniki. Jej pracownicy fotografowali pojazdy, które podejrzewano, że są zarejestrowane na firmę.

Właściciele samochodów służbowych nie będą musieli płacić abonamentu za radio zamontowane w aucie, jeśli samochód jest leasingowany lub wynajmowany. Zwolnienie z płacenia abonamentu dotyczy także tych właścicieli aut, którzy już opłacili abonament RTV za sprzęt zarejestrowany w domu. Jednakże, auta zarejestrowane na firmy nie będą korzystać z żadnych ulg.

Użytkownicy radia w samochodzie mogą skorzystać z 10% zniżki, jeśli opłata zostanie wniesiona z wyprzedzeniem, czyli w terminie do 2dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Istnieją jednak pewne wyjątki od płacenia abonamentu RTV. Są nimi:

  • Osoby, które ukończyły 7rok życia
  • Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej
  • Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
  • Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia

Aby skorzystać z zwolnienia od opłat abonamentowych, osoby uprawnione muszą przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające swoje uprawnienia oraz wypełnić oświadczenie, którego wzór można znaleźć na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zwolnienie od płacenia abonamentu obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wymaganych dokumentów.

Spis treści

Jakie są nowe stawki abonamentu RTV dla samochodów służbowych?

Od 1 stycznia 2024 roku stawka abonamentu RTV dla samochodów służbowych wynosi 8,70 zł miesięcznie, co daje 104,40 zł rocznie.

Czy kierowcy leasingujący lub wynajmujący samochody muszą płacić abonament za radio w aucie?

Nie, kierowcy leasingujący lub wynajmujący samochody nie muszą płacić abonamentu za radio zamontowane w aucie.

Czy właściciele samochodów służbowych, którzy już opłacili abonament RTV za sprzęt zarejestrowany w domu, są zwolnieni z płacenia abonamentu za radio w samochodzie?

Tak, właściciele samochodów służbowych, którzy już opłacili abonament RTV za sprzęt zarejestrowany w domu, są zwolnieni z płacenia abonamentu za radio w samochodzie.

Jakie są wyjątki od płacenia abonamentu RTV za radio w samochodzie?

Wyjątki od płacenia abonamentu RTV za radio w samochodzie dotyczą osób, które ukończyły 7rok życia, osób zaliczonych do I grupy inwalidzkiej, kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osób, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Abonament za radio w samochodzie służbowym - nowe stawki 2024, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up