Jak pomóc dziecku z adhd? terapia i metody - poradnik

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to zaburzenie neurologiczne, które często występuje u dzieci w wieku szkolnym. Dzieci z ADHD mają trudności z koncentracją, są nadmiernie ruchliwe i impulsywne. Postępowanie z uczniem z ADHD stanowi wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. W tym artykule omówimy jakie procedury warto wprowadzić, aby ułatwić codzienne funkcjonowanie dziecku z ADHD.

Spis treści

Pomoc dziecku z ADHD - metody terapeutyczne

Jednym z ważnych kroków jest edukacja na temat ADHD. Rodzice, nauczyciele i sam uczniowie powinni zdobyć wiedzę na temat specyfiki tego zaburzenia. Może to obejmować wizyty u psychologa, udział w warsztatach dla rodziców, czy przeczytanie odpowiednich materiałów edukacyjnych.

Ważne jest również przekazanie do szkoły opinii na temat dziecka, zawierającej krótki opis objawów ADHD i listę konkretnych zaleceń. Dzięki temu nauczyciele będą mogli lepiej zrozumieć potrzeby ucznia i dostosować metody nauczania do jego specyficznych potrzeb.

Uczestnictwo rodziców w warsztatach dla dobrych rodziców jest również istotnym elementem terapii. Rodzice uczą się, jak postępować z dzieckiem z ADHD, jak zachęcać je do pozytywnych zachowań i jak zmniejszyć ryzyko pojawienia się problemów z zachowaniem. Również nauka chwalenia dziecka może być bardzo pomocna.

Terapia dziecka z ADHD powinna być dobierana odpowiednio do jego problemów. Może to obejmować trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych czy terapię poznawczo-behawioralną. Celem terapii jest nie wyleczenie ADHD, ale nauka radzenia sobie z problemami wynikającymi z tego zaburzenia.

Postępowanie z dzieckiem z ADHD w różnych obszarach

Codzienna pomoc dziecku z ADHD w zaburzeniach uwagi

Dzieci z ADHD mają trudności z koncentracją uwagi. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele i rodzice stosowali odpowiednie strategie. Należy dawać dziecku kilka krótszych zadań zamiast jednego długiego. Przy odrabianiu lekcji warto usunąć zbędne bodźce, takie jak telefon czy telewizor. Również ważne jest przywoływanie uwagi dziecka i prośba o powtórzenie polecenia.

Dobrą praktyką jest mówienie krótko, zwięźle i na temat. Jeśli dziecko zaczyna się rozpraszać, można zrobić mu krótką przerwę i wprowadzić ciekawą, ale niezbyt angażującą aktywność ruchową. Ważne jest również ustalenie z dzieckiem, co i jak długo może robić w czasie przerwy.

Pomoc dziecku z ADHD w nadruchliwości

Objawy nadruchliwości u dzieci z ADHD wymagają akceptacji i bezpiecznego rozładowania. Dziecku warto podpowiadać, co może zrobić, jeśli nie może już pozostać w miejscu. Ważne jest również zastosowanie strategii, w ramach której ignorujemy objawy nadruchliwości, które nikomu nie przeszkadzają. Podczas nauki warto pozwolić dziecku machać nogami lub bawić się jakimś przedmiotem, co może pomóc mu skoncentrować się na treści.

Ważne jest również zapewnienie dziecku zajęć sportowych, które pozwolą mu rozładować nadmiar energii w sposób konstruktywny.

Pomoc dziecku z ADHD w nadmiernej impulsywności

Przypominanie o istnieniu reguł i powtarzanie poleceń jest ważnym elementem postępowania z dzieckiem z ADHD. Dziecko potrzebuje jasnych i konkretnych wskazówek. Ważne jest również akceptowanie, że impulsywność jest objawem ADHD, a nie złośliwym zapominaniem.

Warto przypominać dziecku zasady w sposób klarowny i skoncentrować jego uwagę na sobie. Przykładem może być podniesienie otwartej dłoni jako sygnał oznaczający nie przerywaj.

Podsumowanie

Postępowanie z dzieckiem z ADHD wymaga odpowiedniej wiedzy i zrozumienia. Ważne jest, aby nauczyciele i rodzice stosowali odpowiednie strategie, które ułatwią codzienne funkcjonowanie dziecku z ADHD. Wprowadzenie odpowiednich procedur i terapii może pomóc uczniom z ADHD w osiągnięciu pełnego potencjału i sukcesu zarówno w szkole, jak i w życiu zawodowym.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Jak pomóc dziecku z adhd? terapia i metody - poradnik, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up