Instrukcja obsługi radia adler shower radio ad 1133

Adler Shower Radio AD 1133 to przenośne radio, które można używać podczas kąpieli. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się swoją ulubioną muzyką lub programami radiowymi, nawet podczas codziennych rytuałów higienicznych. W tym artykule omówimy instrukcję obsługi i jak ustawić zegar na tym radiu Adler.

Spis treści

Warunki bezpieczeństwa i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

 • Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie instrukcje i zawsze postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć jakichkolwiek szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania.
 • Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i nie powinien być używany w inny sposób.
 • Podłączanie wielu urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego może stanowić zagrożenie, więc należy zachować ostrożność w tej kwestii.
 • Przy użytkowaniu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność i nie pozwalać im bawić się produktem bez nadzoru.
 • Radio może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi, ale zawsze pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 • Po zakończeniu korzystania z produktu, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka, trzymając ją za korpus wtyczki i nigdy nie ciągnij za kabel zasilający.
 • Nigdy nie wkładaj kabla zasilającego, wtyczki ani całego urządzenia do wody. Nie wystawiaj produktu na działanie warunków atmosferycznych i unikaj używania go w wilgotnych warunkach.
 • Okresowo sprawdzaj stan kabla zasilającego i w przypadku uszkodzenia, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem w celu wymiany.
 • Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym kablem zasilającym lub jeśli nie działa prawidłowo. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane tylko przez autoryzowanych serwisantów.
 • Nie stawiaj produktu na gorących powierzchniach ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 • Podczas czyszczenia używaj jedynie suchej szmatki i unikaj stosowania wody lub płynów czyszczących.
 • Przechowuj urządzenie w suchym pomieszczeniu.

Jak ustawić zegar na radiu Adler?

Aby ustawić zegar na radiu Adler Shower Radio AD 1133, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Po włączeniu radia, naciśnij przycisk menu lub ustawienia .
 2. Przewiń opcje menu, aż znajdziesz ustawienia zegara.
 3. Wybierz opcję ustaw zegar lub podobną.
 4. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby dostosować godzinę i minutę. Naciśnij przycisk ok lub potwierdź, aby zatwierdzić ustawienia.
 5. Jeśli radio ma opcję ustawienia daty, wykonaj te same kroki, aby ustawić datę.
 6. Po zakończeniu ustawiania zegara, naciśnij przycisk menu lub wyjdź, aby powrócić do trybu normalnego radia.

Pamiętaj, że różne modele radii Adler mogą mieć nieco inne menu i opcje ustawień. Jeśli masz trudności z ustaleniem, jak ustawić zegar na konkretnym modelu, skonsultuj się z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z produktem.

Często zadawane pytania

Jak włączyć radio Adler Shower Radio AD 1133?

Aby włączyć radio Adler Shower Radio AD 1133, naciśnij przycisk zasilania, który zazwyczaj znajduje się na przedniej części urządzenia. Upewnij się, że radio jest podłączone do źródła zasilania lub ma naładowaną baterię.

Czy radio Adler Shower Radio AD 1133 jest wodoodporne?

Tak, radio Adler Shower Radio AD 1133 jest wodoodporne i zaprojektowane specjalnie do użytku w łazience podczas kąpieli. Jednakże, należy unikać całkowitego zanurzania go w wodzie.

Czy radio Adler Shower Radio AD 1133 ma wbudowany timer?

Tak, radio Adler Shower Radio AD 1133 może mieć wbudowany timer, który umożliwia ustawienie czasu, po którym radio automatycznie się wyłączy. Sprawdź instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować ten timer na konkretnym modelu.

Podsumowanie

Radio Adler Shower Radio AD 1133 to przenośne radio idealne do użytku podczas kąpieli. Ustawienie zegara na tym radiu jest proste i można to zrobić za pomocą kilku prostych kroków. Pamiętaj jednak, aby zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć jakichkolwiek niebezpieczeństw podczas korzystania z tego urządzenia.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Instrukcja obsługi radia adler shower radio ad 1133, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up