Akademickie mistrzostwa debat oksfordzkich - radio kraków

Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich to prestiżowy konkurs, który ma na celu rozwój kultury dyskusji, umiejętności argumentacji, zdolności retorycznych oraz propagowanie krytycznego myślenia. Organizowany przez Radio Kraków, jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla studentów w Polsce.

Spis treści

Jak zacząć debatę Oksfordzką

Debata Oksfordzka to forma debaty, w której dwie czteroosobowe drużyny rywalizują ze sobą. Jedna drużyna (propozycja) zgadza się z tezą, podczas gdy druga drużyna (opozycja) musi jej zaprzeczyć. Teza to twierdzenie, które ma swoje argumenty za i przeciw. Przykładowa teza może brzmieć: sportowcy nie powinni angażować się politycznie.

Każdy mówca ma ograniczony czas (zazwyczaj 5 minut), aby przedstawić swoje zdanie i argumenty. Po upływie tego czasu Marszałek prosi mówcę o zakończenie wystąpienia. Drużyna przeciwna może zgłaszać pytania lub informacje odnoszące się do treści mowy. Każdy mówca powinien przyjąć przynajmniej dwa pytania w ciągu swojej mowy.

Podczas debaty każda drużyna może raz (i tylko raz!) użyć formuły ad vocem - krótkiego kontr-wystąpienia następującego od razu po przemówieniu, do którego zgłoszono ad vocem. Ad vocem trwa maksymalnie 1 minutę.

Debatę wygrywa drużyna, która przedstawiła lepiej przeanalizowane argumenty i skutecznie podważała argumentację oponentów.

Ile trwa debata oksfordzka

Debata Oksfordzka trwa zazwyczaj około 90 minut. W tym czasie odbywają się wystąpienia wszystkich mówców, pytania i odpowiedzi oraz ewentualne ad vocem.

akademickie mistrzostwa polski debat oksfordzkich radio kraków - Jak zacząć debatę Oksfordzką

Cele konkursu

  • Rozwój kultury dyskusji
  • Umiejętności argumentacji
  • Zdolności retoryczne
  • Samodzielne wyszukiwanie i analizowanie informacji
  • Propagowanie krytycznego myślenia

Organizatorzy

Funkcję Organizatora Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich pełni Radio Kraków. To jedno z najważniejszych mediów w Polsce, które od lat promuje kulturę debaty i umiejętność argumentacji.

Organizatorzy współpracują z wieloma partnerami, w tym uczelniami, organizacjami studenckimi i innymi instytucjami, aby zapewnić jak najlepsze warunki dla uczestników konkursu.

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział drużyny reprezentujące polskie uczelnie. Każda drużyna składa się z czterech osób. Uczestnicy powinni posiadać umiejętności debatowania, argumentowania oraz otwartość na różne punkty widzenia.

akademickie mistrzostwa polski debat oksfordzkich radio kraków - Co robi 4 mówca w debacie

Przebieg rozgrywek

Rozgrywki składają się z dwóch etapów: fazy grupowej i fazy finałowej. W fazie grupowej drużyny rywalizują ze sobą, a najlepsze drużyny awansują do fazy finałowej. Faza finałowa to rywalizacja najlepszych drużyn o tytuł mistrza.

Tematy debat są losowane przed rozpoczęciem każdej rundy, a drużyny mają określony czas na przygotowanie swojej argumentacji. Podczas debaty sędziowie oceniają argumenty, retorykę i umiejętność odpowiedzi na pytania.

Skład sędziowski i kryteria oceny

Skład sędziowski konkursu składa się z doświadczonych trenerów debatowych oraz osób wyznaczonych przez organizatorów. Sędziowie oceniają debaty na podstawie kryteriów takich jak argumentacja, retoryka, odpowiedzi na pytania oraz ogólna jakość wystąpienia.

Wygrywa drużyna, która zdobyła większość punktów od sędziów. W przypadku remisu, decyzję podejmuje Marszałek debaty.

akademickie mistrzostwa polski debat oksfordzkich radio kraków - Ile trwa ad vocem

Laureaci konkursu

Tytuł laureata otrzymują uczestnicy, których drużyny zajęły pierwsze lub drugie miejsce w fazie finałowej. Jeśli w konkursie bierze udział więcej niż 12 drużyn, tytuł laureata może być również przyznany drużynom, które zajęły ex aequo trzecie miejsce.

Harmonogram konkursu

Konkurs odbywa się w trakcie roku akademickiego. Faza grupowa rozpoczyna się w październiku, a faza finałowa odbywa się w czerwcu.

akademickie mistrzostwa polski debat oksfordzkich radio kraków - Ile trwa debata oksfordzka

Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. Wszelkie spory i niejasności rozstrzygane są przez Organizatora.

Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich to wyjątkowe wydarzenie, które rozwija umiejętności debatowania i krytycznego myślenia. Dla studentów jest to doskonała okazja do rozwinięcia swoich umiejętności i zdobycia cennego doświadczenia debatowego.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Akademickie mistrzostwa debat oksfordzkich - radio kraków, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up