Akcja pod arsenałem - odbicie więźniów przez polskie radio

Akcja pod Arsenałem to jedna z najważniejszych akcji przeprowadzonych podczas II wojny światowej przez Grupy Szturmowe Szarych Szeregów. Miała miejsce 26 marca 1943 roku i jej celem było odbicie więźniów przewożonych z siedziby Gestapo przy al. Szucha na Pawiak. Ten heroiczny czyn polskich żołnierzy stanowił znaczący wkład w walkę z okupantem niemieckim.

Spis treści

Geneza akcji pod Arsenałem

W marcu 1943 roku Niemcy aresztowali dowódców hufców: praga - henryka ostrowskiego Heńka oraz Południe - jana bytnara Rudego wraz z towarzyszącymi im osobami. zatrzymani byli brutalnie przesłuchiwani. dowódca warszawskich grup szturmowych tadeusz zawadzki Zośka", po otrzymaniu informacji o przeprowadzonych aresztowaniach, podjął działania mające na celu uwolnienie więźniów.

Przebieg akcji

Akcja pod Arsenałem, znana również jako meksyk ii, rozpoczęła się 26 marca 1943 roku o godzinie 17:30. Wzięło w niej udział 28 członków Grup Szturmowych, a dowódcą akcji został Stanisław Broniewski orsza. Plan akcji polegał na zaatakowaniu jadącej ulicą Nalewki więźniarki przy użyciu butelek z benzyną, zatrzymaniu samochodu, obezwładnieniu Niemców i uwolnieniu więźniów. W przypadku niepowodzenia tego planu, członkowie oddziału z pistoletami maszynowymi sten mieli ostrzelać samochody, a ostatecznym rozwiązaniem miało być użycie granatów przez kolejną grupę Polaków.

Niemniej jednak, akcja nie przebiegła zgodnie z planem. Więźniarka pojechała w ulicę Długą zamiast Nalewek, co spowodowało natychmiastową reakcję Niemców i pokrzyżowanie planów polskim żołnierzom. Niezrażeni tym faktem, członkowie Grup Szturmowych przeprowadzili bezpośredni atak na Niemców i uwolnili więźniów.

Skutki akcji

W wyniku przeprowadzonej akcji pod Arsenałem uwolniono 21 więźniów, w tym Jana Bytnara rudego, który zmarł kilka dni później na skutek obrażeń odniesionych podczas brutalnych przesłuchań. Niestety, Niemcy zemścili się za tę akcję, rozstrzeliwując 140 więźniów i dokonując licznych aresztowań.

Lista porwanych w akcji pod Arsenałem

Jednym z uwolnionych więźniów podczas akcji pod Arsenałem był Henryk Ostrowski, który był również kluczową postacią w akcji. Jego los splótł się dramatycznie z losem Jana Bytnara rudego. Ostrowski nie podał Niemcom żadnych nazwisk ani adresów innych członków Grup Szturmowych, jednak gestapowcy przeprowadzili konfrontację między nim a rudym, sugerując, że to Ostrowski zdradził swojego towarzysza. Nie jest do końca jasne, czy podczas tej konfrontacji Ostrowski mówił prawdę czy też Niemcy przestawiali mu fałszywe zeznania. Niemniej jednak, akcja pod Arsenałem stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej.

Jakie były cele akcji pod Arsenałem?

Celem akcji pod Arsenałem było odbicie więźniów przewożonych z siedziby Gestapo na Pawiak.

Kto był dowódcą akcji pod Arsenałem?

Dowódcą akcji pod Arsenałem był Stanisław Broniewski orsza.

akcja pod arsenalem pokskie radio - Ile osób bralo udzial w akcji pod Arsenałem

Ilu więźniów uwolniono w akcji pod Arsenałem?

W akcji pod Arsenałem uwolniono 21 więźniów.

Czy akcja pod Arsenałem odniosła sukces?

Mimo pewnych trudności, akcja pod Arsenałem zakończyła się sukcesem, a więźniowie zostali uwolnieni.

akcja pod arsenalem pokskie radio - O co chodziło w akcji pod Arsenałem

Akcja pod Arsenałem była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. Polscy żołnierze Grup Szturmowych Szarych Szeregów odważnie zaatakowali niemieckich żołnierzy i uwolnili więźniów przewożonych z siedziby Gestapo na Pawiak. Pomimo pewnych trudności i strat, akcja zakończyła się sukcesem, a więźniowie odzyskali wolność. Akcja pod Arsenałem stanowi niezwykły przykład bohaterstwa i poświęcenia polskich żołnierzy w walce z okupantem niemieckim.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Akcja pod arsenałem - odbicie więźniów przez polskie radio, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up