Jak ustawić radio CB President

Radio CB President jest popularnym wyborem dla wielu kierowców i entuzjastów radiokomunikacji. Aby móc skutecznie korzystać z radia CB President, należy odpowiednio je ustawić. W tym artykule dowiesz się, jak ustawić radio CB President krok po kroku.

Spis treści

Krok 1: Przygotowanie

Przed przystąpieniem do ustawiania radia CB President, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria. Będziesz potrzebować radia CB President, zestrojonej anteny, odpowiedniego zasilania i mikrofonu.

Krok 2: Włączenie radia

Przed przekręceniem pokrętła wyłącznika, wciśnij i przytrzymaj przycisk f (pierwszy z prawej strony radia). Trzymając przyciśnięty f, dopiero teraz włącz radio pokrętłem VOLUME. Po chwili puść przycisk f.

Krok 3: Wybór standardu

Na wyświetlaczu radia pojawi się migający symbol standardu, na przykład EU. Za pomocą pokrętła zmiany kanałów (lub przycisków UP, DN na mikrofonie), zmieniaj standard, aż pojawi się symbol PL oznaczający Polskę.

Naciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk f, aż na wyświetlaczu przestanie migać symbol PL. Następnie puść przycisk f.

Krok 4: Ustawienie AM

Po wyłączeniu radia pokrętłem VOLUME, po ponownym włączeniu naciśnij przycisk AM/FM (pierwszy z lewej strony radia) i ustaw na wyświetlaczu tryb AM.

Krok 5: Ustawienie czułości radia

Skręć pokrętło asc w lewo do oporu, a na wyświetlaczu pojawi się symbol ASC oznaczający automatyczną regulację czułości. Następnie skręć pokrętło RF-GAIN w prawo do oporu, aby uzyskać największą czułość radia.

jak ustawić radio cb president - Jak ma być ustawione radio CB

Krok 6: Wybór kanału

Przy użyciu pokrętła zmiany kanałów (lub przycisków UP, DN na mikrofonie), ustaw radio na kanał 1Kanał 19 jest szeroko używany w komunikacji drogowej i często wybierany przez kierowców.

jak ustawić radio cb president - Jak zresetowac CB radio

Po wykonaniu powyższych kroków, radio CB President powinno być prawidłowo ustawione i gotowe do użytku.

Jak zresetować radio CB

Jeśli chcesz zresetować radio CB President do ustawień fabrycznych, wykonaj następujące kroki:

  • Wyłącz radio.
  • Przytrzymaj przycisk f (pierwszy z prawej strony radia).
  • Włącz radio pokrętłem VOLUME.
  • Po chwili puść przycisk f .
  • Radio CB President zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych.

Pamiętaj, że resetowanie radia spowoduje utratę wszystkich wcześniej ustawionych preferencji i konfiguracji.

Podsumowanie

Ustawienie radia CB President jest ważnym krokiem, aby móc skutecznie korzystać z radiokomunikacji. Przed przystąpieniem do ustawiania radia, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne akcesoria. Następnie wykonaj kroki opisane powyżej, aby odpowiednio ustawić radio CB President. Jeśli chcesz zresetować radio do ustawień fabrycznych, wykonaj odpowiednią procedurę resetowania.

Brawo! Teraz jesteś gotowy do korzystania z radia CB President do komunikacji drogowej z innymi kierowcami.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Jak ustawić radio CB President, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up