Jak zapłacić abonament za radio? - metody i instrukcje

Opłata abonamentowa za radio jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców Polski posiadających odbiornik radiowy. W tym artykule dowiesz się, jak dokonać płatności za abonament RTV i jak sprawdzić numer identyfikacyjny abonenta RTV.

Spis treści

Jak sprawdzić numer identyfikacyjny abonenta RTV?

Numer identyfikacyjny abonenta RTV jest niezbędny do dokonania płatności za abonament. Aby go sprawdzić, masz kilka opcji:

  • Możesz udać się do najbliższej placówki pocztowej.
  • Możesz skontaktować się telefonicznie z Biurem Abonamentu RTV pod numerem (+48) 43 842 06 06 w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00.
  • Możesz wysłać zapytanie na adres e-mail: [email protected].
  • Możesz wysłać korespondencję na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Jak zapłacić abonament RTV pierwszy raz?

Aby dokonać płatności za abonament RTV, potrzebujesz 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta, który otrzymałeś podczas rejestracji. Jeśli nie znasz numeru rachunku bankowego, możesz go ustalić, korzystając z powyższych metod.

Kanały uiszczania opłat abonamentowych to:

jak zapłacić abonament za radio - Jak sprawdzić numer identyfikacyjny abonenta RTV

a) Placówka pocztowa:

W placówce pocztowej możesz dokonać płatności za abonament RTV, korzystając z:

  • Spersonalizowanego formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej, w którym wpisujesz kwotę opłaty abonamentowej i okres, na jaki jest dokonywana wpłata. Jeśli nie masz blankietów wpłat, możesz je zamówić w placówce pocztowej, telefonicznie lub przez stronę internetową Poczty Polskiej S.A.
  • Imiennych blankietów wpłat RTV, które możesz wydrukować ze strony internetowej Poczty Polskiej S.A. lub zakupić w placówkach pocztowych. W blankiecie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, w tym numer rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny.

W polu nazwa odbiorcy wpisz: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz. W polu nr rachunku odbiorcy wpisz numer rachunku bankowego. Kwotę wpłaty dostosuj do obowiązujących stawek opłat abonamentowych. W polu nazwa zleceniodawcy podaj swoje imię i nazwisko lub nazwę abonenta oraz jego adres/siedzibę. W polu tytułem określ okres, na jaki jest dokonywana wpłata.

jak zapłacić abonament za radio - Jak dokonać wpłaty za abonament RTV

b) Platforma Płatności:

Na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce opłać abonament rtv możesz dokonać płatności za abonament RTV, logując się i podając numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

c) E-przelew:

Jeśli chcesz zlecić płatność e-przelewem, wypełnij pola tak samo jak w standardowym formularzu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej w swoim banku.

Jakie są stawki opłat abonamentowych za radio?

Stawki opłat abonamentowych za radio są ustalane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Aktualne stawki można sprawdzić na stronie internetowej KRRiT.

jak zapłacić abonament za radio - Jak zapłacić abonament RTV pierwszy raz

Czy muszę płacić abonament za radio, jeśli nie posiadam odbiornika radiowego?

Tak, abonament za radio jest obligatoryjny dla wszystkich mieszkańców Polski, niezależnie od posiadania odbiornika radiowego. Płaci się go na podstawie posiadania możliwości odbioru sygnału radiowego, niezależnie od faktycznego korzystania z radia.

Czy istnieje możliwość zwolnienia z opłaty abonamentowej za radio?

Tak, istnieje możliwość zwolnienia z opłaty abonamentowej za radio w przypadku osób, które spełniają określone kryteria, takie jak np. osoby niepełnosprawne, emeryci lub renciści o niskich dochodach. Aby uzyskać zwolnienie, należy złożyć odpowiedni wniosek do Biura Abonamentu RTV.

Podsumowanie

Zapłacenie abonamentu za radio jest obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców Polski. Aby dokonać płatności, należy znać numer identyfikacyjny abonenta RTV oraz korzystać z dostępnych kanałów płatności, takich jak placówki pocztowe, platforma płatności lub e-przelew. Jeśli masz pytania dotyczące opłat abonamentowych za radio, zawsze możesz skontaktować się z Biurem Abonamentu RTV.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Jak zapłacić abonament za radio? - metody i instrukcje, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up