Jak uzyskać koncesję na radio?

Koncesja na radio to zezwolenie wydane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT), które pozwala na rozpowszechnianie programów radiowych drogą naziemną. W Polsce procedura uzyskania koncesji jest regulowana przez przepisy prawa, które określają warunki i wymagania, jakie należy spełnić, aby otrzymać koncesję.

Spis treści

Jak uzyskać koncesję na radio?

Aby złożyć wniosek o koncesję na rozpowszechnianie programu radiowego drogą naziemną, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na Ogłoszenie Przewodniczącego KRRiT o możliwości uzyskania koncesji. Ogłoszenie to jest publikowane w Dzienniku Urzędowym RP monitor polski oraz na stronie internetowej KRRiT. Następnie należy złożyć wniosek na formularzu dostępnym na stronie internetowej KRRiT lub w siedzibie KRRiT w Warszawie.

W czasie trwania postępowania wnioskodawca musi zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego lub prawnego objętego wnioskiem do Przewodniczącego KRRiT. Po zakończeniu postępowania, Przewodniczący KRRiT ogłasza listę wnioskodawców, którzy spełnili wymagania i zostali zakwalifikowani do uzyskania koncesji.

Warto zaznaczyć, że wnioski, które są złożone po terminie określonym w Ogłoszeniu, lub nie spełniają warunków określonych w zakresie przedmiotu postępowania, będą odrzucane.

Ile kosztuje koncesja na radio lokalne?

Ceny koncesji na radio lokalne są zależne od wielu czynników, takich jak liczba mieszkańców, do których dociera program, oraz zakres fal, na którym jest nadawany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłata za udzielenie koncesji na nadawanie programu radiowego w sposób analogowy naziemny jest uzależniona od liczby mieszkańców w zasięgu programu. Obecnie, opłaty te są w wysokości 5710 zł dla fal UKF i 290 zł dla fal średnich.

W przypadku koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w multipleksie ogólnokrajowym, stawka opłaty wynosi obecnie 6 158 785 zł. Należy jednak pamiętać, że opłaty te mogą ulec zmianie w związku z planowanymi nowelizacjami przepisów.

Nowe zmiany w opłatach koncesyjnych

Zgodnie z proponowanymi zmianami, ma być zniesiona dotychczasowa opłata stała za udzielenie koncesji na nadawanie programu radiowego w sposób analogowy naziemny. Zamiast tego, opłaty koncesyjne będą uzależnione tylko od liczby mieszkańców w zasięgu programu. W przypadku fal średnich, opłata wyniesie 20 zł razy liczba odbiorców, a dla fal UKF - 370 zł razy liczba odbiorców.

Ponadto, stawki opłat za przydzielanie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w multipleksie ogólnokrajowym i o zasięgu mniejszym niż ogólnopolski ulegną zwaloryzowaniu.

  • Jakie są wymagania, aby otrzymać koncesję na radio?
  • Aby otrzymać koncesję na radio, należy spełnić określone warunki i wymagania określone przez KRRiT. Należy również złożyć poprawnie wypełniony wniosek na formularzu dostępnym na stronie KRRiT.

  • Czy koncesja na radio jest wymagana do nadawania programów radiowych?
  • Tak, aby legalnie nadawać programy radiowe w Polsce, konieczne jest posiadanie koncesji na radio wydaną przez KRRiT.

  • Jak długo trwa proces uzyskania koncesji na radio?
  • Czas trwania procesu uzyskania koncesji na radio może być różny i zależy od wielu czynników, takich jak ilość wniosków, które są rozpatrywane w danym okresie.

Podsumowanie

Koncesja na radio jest niezbędnym zezwoleniem do rozpowszechniania programów radiowych drogą naziemną. Aby otrzymać koncesję, należy złożyć wniosek na formularzu dostępnym na stronie KRRiT i spełnić określone warunki. Koszty koncesji zależą od liczby mieszkańców i zakresu fal. Pamiętaj, że proces uzyskania koncesji może być czasochłonny, dlatego warto rozpocząć go jak najszybciej.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Jak uzyskać koncesję na radio?, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up