Odliczenie darowizny na radio maryja - jak to zrobić?

Radio Maryja to polska stacja radiowa o charakterze katolickim, która od lat pełni ważną rolę w życiu religijnym kraju. Dzięki swojemu programowi, Radio Maryja dostarcza informacji, duchowej inspiracji i programów poświęconych tematom związanym z wiarą katolicką. Wielu wiernych chce wesprzeć to ważne dzieło poprzez przekazanie darowizny na jego cele. Czy darowiznę na Radio Maryja można odliczyć od podatku? Odpowiedź brzmi: tak.

Spis treści

Odliczenia darowizny na cele kultu religijnego

Podatnicy podatku dochodowego (osoby fizyczne) i ryczałtowcy, którzy przekazali darowiznę na kościół, związek religijny, dla parafii i inne cele kultu religijnego mogą skorzystać z odliczenia tych kwot od dochodu (nie więcej niż 6% dochodu) w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Odliczenie dotyczy również darowizn na Radio Maryja i Telewizję Trwam. Natomiast darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą można odliczać bez limitu.

Warunki odliczenia darowizny

Ulgę mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej (17% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany). Warunkiem odliczenia jest przekazanie darowizny na cele kultu religijnego, takie jak Radio Maryja. Darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy. W przypadku darowizny niepieniężnej, dokumentem potwierdzającym darowiznę jest dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Limit odliczenia

Podatnik może odliczyć kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% jego dochodu uzyskanego w rozliczanym roku podatkowym. Limit ten jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, honorowego krwiodawstwa, kształcenia zawodowego oraz inwestycji w odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. W przypadku darowizn na Radio Maryja, wartość darowizny nie może przekroczyć wartości rynkowej.

Jak złożyć zeznanie podatkowe

Aby skorzystać z odliczenia darowizny na Radio Maryja, należy złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe. Jeśli uzyskuje się przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury), należy złożyć zeznanie PIT-3Jeśli uzyskuje się przychody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika, należy złożyć zeznanie PIT-3Natomiast jeśli uzyskuje się przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć zeznanie PIT-28 z załącznikiem PIT/O informującym o odliczeniach.

Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

  • Czy mogę odliczyć darowiznę na Radio Maryja i Telewizję Trwam?
  • Tak, darowizny przekazane na cele kultu religijnego, w tym na Radio Maryja i Telewizję Trwam, mogą być odliczone od podatku.

  • Czy mogę odliczyć darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą?
  • Tak, darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą można odliczać od podatku bez limitu.

  • Czy mogę odliczyć darowiznę na budowę kościoła?
  • Tak, darowizna na budowę kościoła spełnia przesłanki darowizny na cele kultu religijnego i może być odliczona od podatku.

    odliczenie darowizny na radio maryja - Jak opisać przelew darowizny na Kościół

  • Czy darowiznę na Radio Maryja mogę odliczyć w trakcie roku podatkowego?
  • Tak, jeśli uzyskuje się dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, darowiznę na Radio Maryja można odliczyć już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. Ostateczne rozliczenie dokonuje się jednak w zeznaniu podatkowym.

Podsumowanie

Odliczenie darowizny na Radio Maryja jest możliwe dla podatników podatku dochodowego oraz ryczałtowców. Wysokość darowizny można odliczyć od dochodu, nie przekraczając jednak 6% jego wartości. Darowizny na cele kultu religijnego, w tym na Radio Maryja, mogą być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy. Aby skorzystać z odliczenia, należy złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe: PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 z załącznikiem PIT/O. Odliczenie darowizny na Radio Maryja jest ważnym sposobem wsparcia tej ważnej instytucji i jej misji.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Odliczenie darowizny na radio maryja - jak to zrobić?, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up