Opłata za radio w firmie - obowiązek i ulgi | seo

Opłata za radio w firmie jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny w swoim biurze. Nawet jeśli radio znajduje się w samochodzie, przedsiębiorca musi uiścić opłatę za każdy odbiornik. Unikanie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary.

Warto jednak zaznaczyć, że firma nie musi płacić za odbiorniki, które nie są jej własnością. Oznacza to, że jeśli pracownik przynosi do biura własny odbiornik, to on powinien ponosić związane z tym koszty.

opłata za radio w firmie - Kiedy firma musi płacić abonament RTV

Podobnie jak w przypadku użytkowników prywatnych, właściciel firmy ma obowiązek zarejestrowania odbiorników w ciągu 14 dni od ich nabycia. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca ogląda telewizję czy słucha radia. Jeśli tego typu urządzenia znajdują się w siedzibie firmy, naturalne jest, że ktoś z nich korzysta.

Wysokość opłat i terminy ich płatności są takie same jak w przypadku użytkowników prywatnych.

Spis treści

Ulgi dla przedsiębiorców

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, niektóre instytucje mają prawo do ulg. Dotyczą one:

  • publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • sanatoriów,
  • żłobków,
  • publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych systemu oświaty,
  • państwowych i niepaństwowych szkół wyższych,
  • domów pomocy społecznej.

Ulga polega na płaceniu jednej opłaty za wszystkie odbiorniki radiowo-telewizyjne znajdujące się w danym budynku.

Kary za nieopłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego

Przedsiębiorcy, którzy unikają płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, mogą otrzymać karę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej, tak samo jak użytkownicy prywatni.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Opłata za radio w firmie - obowiązek i ulgi | seo, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up