Radiotelefony policyjne cb radio - skuteczna komunikacja dla policji

Policyjne CB Radio to jeden z najważniejszych narzędzi komunikacji dla policji. Radiotelefony policyjne są niezbędnym wyposażeniem funkcjonariuszy, umożliwiającym im skuteczną komunikację w czasie akcji służbowych. W ostatnich latach polska Policja otrzymała nowe radiotelefony TETRA i DMR firmy Motorola Solutions, co znacznie poprawiło jakość i skuteczność komunikacji w służbach policyjnych.

Spis treści

Radiotelefony TETRA i DMR

Pod koniec ubiegłego roku polska Policja otrzymała dostawę blisko 7000 sztuk nowych radiotelefonów TETRA i DMR firmy Motorola Solutions. Radiotelefony TETRA były w liczbie 3146 sztuk, natomiast radiotelefony DMR stanowiły większość z dostawy - 3705 sztuk. Dostawy te są wynikiem przetargu na zawarcie umowy ramowej z KSP, który został rozstrzygnięty w ubiegłym roku.

Policja pierwotnie planowała zakupienie około 4200 sztuk nowych terminali TETRA i DMR. Jednakże, atrakcyjne ceny oferowanych radiotelefonów sprawiły, że Policja postanowiła skorzystać z prawa opcji i wykorzystać cały dostępny budżet w wysokości ponad 12 milionów złotych.

Przetarg na radiotelefony

W ramach przetargu na radiotelefony, pierwotnie swoje propozycje złożyły różne firmy, takie jak AKSEL, Radmor, DGT, RTcom, ALTRAN, Siltec, IP Connect i Covertech. Po analizie ofert, rybnicka firma AKSEL zaproponowała najkorzystniejszą ofertę w obszarze terminali TETRA, natomiast warszawska firma Covertech przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę w obszarze terminali DMR.

Niemniej jednak, firma ALTRAN złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, kwestionując ofertę firmy Covertech. Odwołanie to zostało uwzględnione, a firma Covertech została wykluczona z postępowania. Do dalszego etapu przetargu, czyli aukcji elektronicznej, przeszły trzy dystrybutorzy Motorola Solutions: AKSEL, ALTRAN i DGT. To właśnie te trzy firmy dostarczyły nowe radiotelefony do Komendy Stołecznej Policji.

Zastosowanie nowych radiotelefonów

Dostarczenie tak dużej liczby nowych radiotelefonów pozwoli Policji zaspokoić potrzeby komunikacyjne na najbliższe kilka lat. Ponadto, istnieją plany dotyczące wyłączenia starego systemu EDACS Ericsson, który jest obecnie wykorzystywany przez wiele jednostek policji i straży pożarnej. Koszty eksploatacji i serwisu tego systemu stanowią obciążenie dla budżetu Policji, dlatego rozważane jest zastąpienie go nowoczesnymi rozwiązaniami.

policyjne cb radio - Jakie radiotelefony ma policja

Jednakże, należy zaznaczyć, że proces wyłączenia systemu EDACS może potrwać pewien czas, ze względu na to, że wiele jednostek wciąż korzysta z tego systemu. Niemniej jednak, wprowadzenie nowych radiotelefonów TETRA i DMR stanowi znaczący krok w kierunku poprawy komunikacji i efektywności działań służb policyjnych.

Podsumowanie

Policyjne CB Radio, w postaci radiotelefonów TETRA i DMR, jest niezwykle istotnym narzędziem komunikacji dla policji. Dostawa nowych radiotelefonów firmy Motorola Solutions znacząco poprawiła jakość i skuteczność komunikacji w służbach policyjnych. Dzięki temu, policjanci będą mogli skuteczniej współpracować i koordynować swoje działania w czasie akcji służbowych.

Wprowadzenie nowych terminali pozwoli również na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych Policji na najbliższe kilka lat. Planowane wyłączenie starego systemu EDACS Ericsson przyniesie dodatkowe korzyści finansowe, pomagając zaoszczędzić na kosztach eksploatacji i serwisu. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w postaci radiotelefonów TETRA i DMR stanowi ważny krok w kierunku poprawy efektywności działań służb policyjnych.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Radiotelefony policyjne cb radio - skuteczna komunikacja dla policji, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up