Radio kognitywne: nowa era radiokomunikacji

Radio kognitywne, zwane również inteligentnym radiem, to nowa technologia, która sama potrafi wyszukiwać pasma, uczy się i wyciąga wnioski na przyszłość. Ekspertów z całej Europy połączyła wspólna praca nad stworzeniem radia, które będzie świadome swojego otoczenia i umiejętne wchodzić z nim w interakcje. Systemy radio kognitywne (CR, cognitive radio) znajdują zastosowanie zarówno w radiostacjach cywilnych, jak i wojskowych. W połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji, są kluczowymi technologiami w systemach piątej generacji (5G) oraz planowanych systemach szóstej generacji (6G).

Spis treści

Dynamiczny dostęp do widma

Jednym z fundamentalnych procesów realizowanych w radio kognitywnym jest budowanie świadomości elektromagnetycznej, czyli monitorowanie widma. Dynamiczny dostęp do widma (DSA, dynamic spectrum access) oznacza bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów widmowych w porównaniu do tradycyjnych, statycznych metod zarządzania tymi zasobami.

Widmo promieniowania elektromagnetycznego obejmuje szeroki zakres długości fal, od promieniowania gamma do fal radiowych. Radiokognitywne systemy mogą oceniać poszczególne kanały częstotliwościowe i wskazywać pasma nieużywane, ale przydatne w komunikacji. To umożliwia dynamiczne i efektywne przypisywanie zasobów widmowych w zależności od aktualnej sytuacji.

Autorska metoda monitorowania widma

Dr inż. Paweł Skokowski opracował autorską metodę monitorowania widma, uwzględniającą trzy aspekty: zasoby częstotliwościowe, czas i geolokację. Ta metoda może znaleźć zastosowanie w nowoczesnych i przyszłych systemach radiowych, w tym w systemach piątej generacji (5G). Może również zostać wdrożona w Internecie Rzeczy, gdzie sieć może konfigurować się automatycznie.

Autorska metoda dr inż. Skokowskiego może być skutecznym narzędziem do wykrywania sygnałów użytkowników pierwotnych w systemach, gdzie przewiduje się wspólne wykorzystanie zasobów widmowych przez użytkowników pierwotnych i wtórnych. Analizując przestrzeń czasowo-częstotliwościową w określonym obszarze, można zidentyfikować dziury widmowe, gdzie nie ma żadnej transmisji. Jeśli w danym paśmie nie ma nadawania przez użytkowników pierwotnych, można wykorzystać je do własnych transmisji.

Prestiżowy konkurs ABB

ABB to międzynarodowy koncern działający w branżach automatyki, energetyki i robotyki. Firma promuje i wspiera utalentowane osoby zainteresowane zaawansowanymi technologiami. W konkursie o Nagrodę ABB doceniane są najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie z różnych obszarów technologii.

W 1edycji tego prestiżowego konkursu eksperci ABB nagrodzili pracę inżynierską pt. efektywna metoda budowy świadomości sytuacji elektromagnetycznej w radiowych sieciach doraźnych z węzłami kognitywnymi, napisaną pod kierunkiem dra hab. inż. Jerzego Łopatki. Prace badawcze, które dotyczą współczesnych i przyszłych systemów telekomunikacyjnych, zostały przeprowadzone w Instytucie Systemów Łączności WAT. Laureat konkursu otrzymał nagrodę główną o wartości 30 000 złotych.

Dr inż. Paweł Skokowski jest liderem zespołu w grupie roboczej IST-187 RTG, która pracuje nad zastosowaniami technologii 5G w operacjach NATO. Grupa ta działa w ramach Panelu Information Systems Technology NATO Science & Technology Organization (NATO STO).

Podsumowanie

Radio kognitywne to nowa era w radiokomunikacji, która umożliwia inteligentne zarządzanie dostępnymi zasobami widmowymi. Dzięki dynamicznemu dostępowi do widma i autorskim metodą monitorowania widma, radio kognitywne może efektywnie wykorzystywać pasma, które są nieużywane przez inne systemy. Jest to kluczowa technologia w systemach piątej generacji (5G) i przyszłych systemach szóstej generacji (6G). Dzięki badaniom i innowacjom takim jak autorska metoda dr inż. Pawła Skokowskiego, radio kognitywne staje się coraz bardziej zaawansowanym narzędziem w dziedzinie komunikacji radiowej.

S

  • Czym jest radio kognitywne?
  • Radio kognitywne to inteligentne radio, które samo potrafi wyszukiwać pasma, uczy się i wyciąga wnioski na przyszłość. Jest to technologia, która umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów widmowych.

  • Jakie są zastosowania radio kognitywnego?
  • Radio kognitywne znajduje zastosowanie zarówno w radiostacjach cywilnych, jak i wojskowych. Jest kluczową technologią w systemach piątej generacji (5G) i przyszłych systemach szóstej generacji (6G).

  • Jak działa dynamiczny dostęp do widma?
  • Dynamiczny dostęp do widma oznacza bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów widmowych poprzez monitorowanie i ocenę poszczególnych kanałów częstotliwościowych oraz wykorzystanie pasm nieużywanych przez inne systemy.

Wprowadzenie radio kognitywnego do radiokomunikacji otwiera nowe możliwości efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów widmowych. Dzięki autorskim metodom monitorowania i dynamicznemu dostępowi do widma, radio kognitywne staje się kluczową technologią w dziedzinie komunikacji radiowej.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Radio kognitywne: nowa era radiokomunikacji, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up