Radio odnowa w duchu świętym - modlitwa i spotkania

Radio Odnowa w Duchu Świętym to unikalna wspólnota, która powstała w 1995 roku z inicjatywy ks. Romana Trzcińskiego. Jest to grupa około 25 osób, której głównym celem jest oddawanie chwały Bogu poprzez modlitwę i spotkania. W ramach tej wspólnoty odbywają się regularne spotkania modlitewne, rozważania Pisma Świętego oraz katechezy formacyjne. Wspólnota jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem i doświadczyć Jego miłości oraz przebaczenia.

radio odnowa w duchu świętym - Kto założył Odnowę w Duchu Świętym

Spis treści

Co to jest Odnowa w Duchu Świętym?

Odnowa w Duchu Świętym to ruch katolicki, który powstał w latach 60. XX wieku. Jego głównym celem jest ożywienie ducha chrześcijańskiego w życiu osób wierzących poprzez doświadczenie działania Ducha Świętego. W ramach Odnowy w Duchu Świętym organizowane są rekolekcje, spotkania modlitewne, konferencje oraz różnego rodzaju formacje duchowe. Członkowie Odnowy w Duchu Świętym starają się naśladować Jezusa Chrystusa i być Jego świadkami w świecie, poprzez modlitwę, miłość do bliźniego oraz praktykowanie ewangelicznych wartości.

Kto założył Odnowę w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem?

Odnowa w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem została założona w 1995 roku przez ks. Romana Trzcińskiego. Wspólnota skupia około 25 osób, które spotykają się regularnie w celu modlitwy, refleksji nad Słowem Bożym oraz wzajemnego wsparcia. Spotkania grupy mają na celu umocnienie wiary i pogłębienie relacji z Bogiem poprzez doświadczenie Jego obecności w codziennym życiu.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem skupia się na modlitwie w Duchu Świętym, która jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia duchowego. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 19:00. W ramach wspólnoty odbywają się także rekolekcje, dni skupienia oraz inne formacje duchowe.

Co dzieje się na spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym?

Spotkania Odnowy w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem są pełne modlitwy, uwielbienia, refleksji nad Słowem Bożym oraz dzielenia się doświadczeniami duchowymi. Członkowie wspólnoty mają możliwość wspólnego modlenia się, dzielenia się swoimi radościami i trudnościami oraz budowania relacji z Bogiem i z innymi osobami. Spotkania zawsze rozpoczynają się od modlitwy wstępnej, po której następuje rozważanie fragmentów Pisma Świętego oraz katecheza formacyjna.

W ramach spotkań Odnowy w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem odbywają się także modlitwy wstawiennicze, podczas których uczestnicy mogą prosić o modlitwę za swoje potrzeby osobiste, rodzinne czy zawodowe. Członkowie wspólnoty modlą się indywidualnie za każdą intencję, wyrażając tym samym solidarność i wsparcie dla siebie nawzajem.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem pełni również różne posługi liturgiczne w parafii, takie jak prowadzenie modlitw powszechnych, rozważania na nabożeństwach różańcowych, liturgia godzin w czasie Triduum Paschalnego oraz przewodniczenie Nowennom do Ducha Świętego. Członkowie wspólnoty angażują się także w inne formy posługi w parafii, takie jak katecheza czy pomoc dla potrzebujących.

radio odnowa w duchu świętym - Co to jest odnowa w Duchu Świętym

Jak dołączyć do Odnowy w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem?

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Odnowy w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem, serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Spotkania są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia duchowego. Wspólnota jest miejscem, gdzie można spotkać się z Bogiem, doświadczyć Jego miłości oraz znaleźć wsparcie i inspirację innych osób w wierzeniu.

Aby skontaktować się z odpowiedzialną za wspólnotę, Elżbietą Kondracką, można wysłać e-mail na adres [email protected]. Elżbieta jest osobą, która koordynuje działania wspólnoty oraz udziela informacji na temat spotkań i formacji duchowych.

  • Jakie są cele Odnowy w Duchu Świętym?
  • Cele Odnowy w Duchu Świętym to ożywienie ducha chrześcijańskiego, pogłębienie relacji z Bogiem, doświadczenie działania Ducha Świętego oraz naśladowanie Jezusa Chrystusa.

  • Czy spotkania Odnowy w Duchu Świętym są otwarte dla wszystkich?
  • Tak, spotkania Odnowy w Duchu Świętym są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia duchowego.

  • Jak mogę dołączyć do Odnowy w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem?
  • Aby dołączyć do Odnowy w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem, zapraszamy na spotkania, które odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 19:00.

Podsumowanie

Radio Odnowa w Duchu Świętym to wspólnota, która powstała z inicjatywy ks. Romana Trzcińskiego w 1995 roku. W ramach tej wspólnoty odbywają się regularne spotkania modlitewne, rozważania Pisma Świętego oraz katechezy formacyjne. Wspólnota jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem i doświadczyć Jego miłości oraz przebaczenia. Spotkania Odnowy w Duchu Świętym są pełne modlitwy, uwielbienia, refleksji nad Słowem Bożym oraz dzielenia się doświadczeniami duchowymi. Członkowie wspólnoty mają możliwość wspólnego modlenia się, dzielenia się swoimi radościami i trudnościami oraz budowania relacji z Bogiem i z innymi osobami. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Odnowy w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem, serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Wspólnota jest miejscem, gdzie można spotkać się z Bogiem, doświadczyć Jego miłości oraz znaleźć wsparcie i inspirację innych osób w wierzeniu.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Radio odnowa w duchu świętym - modlitwa i spotkania, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up