Radio-stop - bezpieczeństwo na polskiej kolei

Radio-Stop to system zabezpieczenia ruchu kolejowego stosowany na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych. Jego wprowadzenie było odpowiedzią na wypadki kolejowe, które miały miejsce na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, a którym mogłoby zapobiec system radiołączności pociągowej. System ten został wprowadzony do eksploatacji na sieci PKP około 1987 roku.

Spis treści

Działanie systemu Radio-Stop

Radio-Stop umożliwia zatrzymanie pojazdów trakcyjnych w miejscach, gdzie występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Uruchomienie systemu następuje poprzez wciśnięcie przycisku alarm na kolejowym urządzeniu łączności, czyli radiotelefonie. Po wciśnięciu tego przycisku, urządzenie rozpoczyna wysyłanie drogą radiową sygnału dźwiękowego alarm. Sygnał ten składa się z trzech następujących po sobie tonów o różnej częstotliwości, które są powtarzane cyklicznie. W wyniku tego, wszystkie pojazdy trakcyjne znajdujące się w zasięgu urządzenia nadającego sygnał alarm zostają zahamowane, o ile są połączone z urządzeniami samoczynnego hamowania pociągu. W przeciwnym wypadku, maszynista słyszący sygnał alarm jest zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania pojazdu kolejowego. Radiołączność funkcjonuje w systemie analogowym.

Wpływ wprowadzenia Radio-Stopu na bezpieczeństwo na polskiej kolei

Wprowadzenie systemu Radio-Stop znacząco zwiększyło poziom bezpieczeństwa na polskiej kolei. Dzięki temu systemowi udało się uniknąć wielu niebezpiecznych zdarzeń, takich jak wypadki kolejowe. Przykłady takich sytuacji to incydenty, które miały miejsce w 2017 roku w Worowie oraz w 2019 roku pod Złocieńcem. Dzięki szybkiej reakcji i zastosowaniu Radio-Stopu, udało się uniknąć poważnych konsekwencji tych zdarzeń.

Wady systemu Radio-Stop

Mimo wielu zalet, system Radio-Stop ma również pewne wady. Jedną z nich jest fakt, że sygnał alarm można nadać wyłącznie na kanale, który jest ustawiony na urządzeniu łączności. Jeżeli urządzenie będzie ustawione na inny kanał niż przypisany dla danej linii kolejowej, użycie Radio-Stopu będzie nieskuteczne. Ponadto, system ten nie jest kompatybilny z cyfrowym systemem łączności GSM-R, co wymaga specjalizowanego modułu transmisyjnego dla pojazdów przystosowanych jedynie do łączności cyfrowej.

Nieuprawnione użycie systemu

Jednym z problemów związanych z funkcjonowaniem systemu Radio-Stop jest możliwość nadania sygnału alarm przez każdą osobę wyposażoną w radiotelefon. Odnotowano wiele przypadków nieuprawnionego użycia systemu, których liczba waha się rocznie w granicach kilkuset. Niektóre z tych przypadków miały charakter żartów, co powoduje pewne zaniepokojenie i konieczność podjęcia działań mających na celu zapobieganie takim incydentom.

Aktualne wydarzenia i przyszłość systemu Radio-Stop

W ostatnich dniach doszło do nieuprawnionego użycia systemu Radio-Stop, podczas którego nadawano hymn Federacji Rosyjskiej na łączach kolejowych. To wydarzenie wywołało dyskusję na temat zabezpieczeń polskiej sieci kolejowej przed sabotażem, a także samego systemu Radio-Stop. W odpowiedzi na te incydenty, prezes PKP PLK zapowiedział przyspieszenie wymiany systemu Radio-Stop na cyfrowy, co ma przynieść redukcję liczby przypadków nieuprawnionego użycia systemu.

Podsumowanie

System Radio-Stop to ważne narzędzie zabezpieczające ruch kolejowy na polskiej kolei. Dzięki temu systemowi udało się uniknąć wielu tragicznych wypadków i zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Niemniej jednak, istnieją pewne wady, takie jak niekompatybilność z systemem GSM-R czy możliwość nieuprawnionego użycia systemu. Jednakże, planowane wprowadzenie cyfrowej wersji Radio-Stopu ma na celu poprawę tych kwestii i zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa na polskiej kolei.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Radio-stop - bezpieczeństwo na polskiej kolei, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up