Radio ZET Egzamin Gimnazjalny

Radio ZET Egzamin Gimnazjalny to program radiowy, który był transmitowany w Polsce w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego. Program ten był przeznaczony dla uczniów, którzy przygotowywali się do tego ważnego testu. Radio ZET to jedno z najpopularniejszych polskich rozgłośni radiowych, a ich program Egzamin Gimnazjalny cieszył się dużą popularnością wśród gimnazjalistów.

Spis treści

Jak wygląda egzamin gimnazjalny?

Egzamin gimnazjalny jest egzaminem, który sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte w trakcie trzyletniej nauki w gimnazjum. Odbywa się on corocznie w kwietniu i jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej.

W części humanistycznej uczniowie muszą rozwiązać zadania dotyczące tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym oraz napisać krótki i długi tekst. Część matematyczno-przyrodnicza sprawdza umiejętności uczniów w rozwiązywaniu zadań matematycznych oraz zadaniach z przedmiotów przyrodniczych. Natomiast część językowa skupia się na sprawdzaniu umiejętności słuchania, czytania i reagowania językowego.

Ile czasu trwa egzamin gimnazjalny?

Czas trwania egzaminu gimnazjalnego różni się w zależności od poszczególnych części. Ogólnie egzamin zwykle trwał od 90 do 180 minut, w zależności od czasu wydłużonego dla niektórych uczniów. Część humanistyczna trwała 120 minut, część matematyczno-przyrodnicza również trwała 120 minut, a część językowa trwała 90 minut.

Warto zaznaczyć, że od 2012 roku nie było możliwości niezaliczenia egzaminu. Nawet jeśli uczeń nie rozwiązał żadnego zadania, otrzymywał wynik 0 punktów, który miał wpływ na jego przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

radio zet egzamin gimnazjalny - Czy na egzaminie gimnazjalnym można mieć kalkulator

Formuła egzaminu gimnazjalnego

W latach 2002-2011 egzamin gimnazjalny składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. W każdej z tych części uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów. Część humanistyczna zawierała zadania otwarte i zamknięte oraz pisanie krótkiego i długiego tekstu. Część matematyczno-przyrodnicza składała się z zadań otwartych i zamkniętych, a część językowa sprawdzała umiejętności słuchania, czytania i reagowania językowego.

radio zet egzamin gimnazjalny - Jak wygląda egzamin gimnazjalny

W nowej formule egzaminu, wprowadzonej po roku 2011, egzamin składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. Każda z tych części sprawdzała wiedzę z różnych przedmiotów. Uczniowie zdawali egzamin na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od swoich preferencji i umiejętności.

Radio ZET Egzamin Gimnazjalny - pomoc w przygotowaniu

Radio ZET Egzamin Gimnazjalny był świetnym narzędziem pomocnym w przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Program ten oferował wiele cennych informacji i porad dotyczących każdej z części egzaminu. Uczniowie mogli wysłuchać rad ekspertów, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dzięki Radio ZET Egzamin Gimnazjalny uczniowie mieli możliwość lepszego zrozumienia materiału i treści, które będą obecne na egzaminie. Program ten zawierał również przykładowe zadania, które pomagały uczniom w praktycznym przygotowaniu się do egzaminu. Dodatkowo, Radio ZET Egzamin Gimnazjalny udostępniał również materiały edukacyjne online, które były dostępne dla uczniów przez cały rok.

Czy na egzaminie gimnazjalnym można mieć kalkulator?

Nie, na egzaminie gimnazjalnym nie jest dozwolone korzystanie z kalkulatora. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie umiejętności uczniów w rozwiązywaniu zadań matematycznych bez pomocy zewnętrznych narzędzi.

radio zet egzamin gimnazjalny - Jaka lektura byla na egzaminie gimnazjalnym 2014

Jaka lektura była na egzaminie gimnazjalnym 2014?

W 2014 roku na egzaminie gimnazjalnym jedną z lektur było krzyżacy Henryka Sienkiewicza.

radio zet egzamin gimnazjalny - Ile czasu trwa egzamin gimnazjalny

Podsumowanie

Radio ZET Egzamin Gimnazjalny był cennym źródłem informacji i porad dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego. Program ten oferował wiele przydatnych materiałów, które pomagały uczniom w lepszym zrozumieniu materiału i treści egzaminacyjnych. Dzięki Radio ZET Egzamin Gimnazjalny uczniowie mieli większe szanse na osiągnięcie sukcesu w tym ważnym teście.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Radio ZET Egzamin Gimnazjalny, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up