Prowadzenie rozmowy przez radio osp - zasady i łączność radiowa

Rozmowa przez radio OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) jest niezwykle ważnym narzędziem komunikacji w sytuacjach awaryjnych i ratowniczych. Dzięki niej strażacy mogą szybko i skutecznie koordynować działania oraz przekazywać informacje. W tym artykule omówimy zasady prowadzenia rozmowy przez radio OSP oraz sposoby nawiązywania łączności radiowej.

Spis treści

Kto może dysponować OSP

Zgodnie z § 10 zasad prowadzenia korespondencji radiowej, dysponować OSP może osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie. Jest to zwykle strażak pełniący służbę w jednostce OSP. Osoba taka musi znać zasady działania i obsługi sprzętu radiowego, a także posiadać umiejętność prowadzenia rozmowy przez radio.

rozmowa przez radio osp - Czego zabrania się podczas prowadzenia korespondencji radiowej

Czego zabrania się podczas prowadzenia korespondencji radiowej:

rozmowa przez radio osp - Jakie są sposoby nawiązywania łączności radiowej

 • Wywoływanie korespondenta głosem bezpośrednio
 • Nadawanie nieczytelnym głosem lub w sposób utrudniający zrozumienie
 • Przekazywanie informacji, które mogą naruszać bezpieczeństwo
 • Nadawanie nieprawdziwych informacji lub wprowadzanie w błąd

Jak prowadzić rozmowę przez radio OSP

Przy prowadzeniu rozmowy przez radio OSP należy przestrzegać określonych zasad. Zgodnie z § 10:

 1. Wywoływanie korespondenta głosem dokonywane jest przez nadanie: 1) kryptonimu stacji lub korespondenta - 1 raz, 2) zwrotu tu - 1 raz, 3) kryptonimu stacji własnej - 1 raz, 4) zwrotu odbiór - 1 raz.
 2. W przypadku niezgłoszenia się korespondenta wywołanie należy powtórzyć, jednak nie więcej niż dwukrotnie. Ponowne wywołanie korespondenta należy rozpocząć po upływie 2-3 minut.
 3. Jeżeli nawiązanie łączności jest inicjowane przez stację ruchomą, to oprócz próby uzyskania łączności za pośrednictwem innego korespondenta sieci, stacja ta powinna zmienić lokalizację, jeżeli jest to możliwe, a następnie ponowić wywołanie korespondenta.
 4. Zgłoszenie się na wywołanie głosem dokonuje się przez nadanie: 1) zwrotu tu - 1 raz, 2) kryptonimu stacji własnej - 1 raz, 3) zwrotu odbiór - 1 raz.
 5. W przypadku wywoływania stacji przez kilku korespondentów jednocześnie, zgłoszenie się na to wywołanie dokonuje się przez nadanie: 1) zwrotu tu - 1 raz, 2) kryptonimu stacji własnej - 1 raz, 3) zwrotu zgłaszam się dla - 1 raz, 4) kryptonimu jednej z wywołujących stacji - 1 raz, 5) zwrotu odbiór - 1 raz.
 6. Przy braku zakłóceń i łączności pewnej, w czasie krótkich rozmów prowadzonych między operatorami, zezwala się na prowadzenie korespondencji bez stosowania kryptonimów i na zakończenie nadawania bez zwrotu odbiór .
 7. Wywołanie głosem w sieci KSWiA odbywa się przy użyciu indywidualnego kryptonimu żądanej stacji głównej lub sygnału KSWiA.
 8. W razie niezgłoszenia się stacji nasłuchującej po dwukrotnej próbie wywołania głosowego, wywołanie należy rozpocząć ponownie po upływie 2-3 minut.
 9. Wywołanie głosem w sieciach współdziałania odbywa się przy użyciu kryptonimów własnych korespondentów.
 10. Wywołanie korespondentów przy pomocy sygnału selektywnego wywołania stosowane jest tylko w odniesieniu do korespondentów własnej sieci lub kierunku radiowego.
 11. Wywołanie stacji podległej przez stację główną przy użyciu sygnału selektywnego wywołania polega na: 1) wybraniu numeru wywoływanego korespondenta; 2) nadaniu tego numeru.
 12. Zgłoszenie się operatora stacji głównej, w zależności od jej wyposażenia, polega na: 1) zwrotnym wysłaniu sygnału selektywnego wywołania do korespondenta wywołującego w sposób automatyczny; 2) zgłoszeniu się głosem z podaniem kryptonimu wywołującej stacji; 3) zgłoszenie się głosem w sposób ogólny.

Jakie są sposoby nawiązywania łączności radiowej

W celu zapewnienia ciągłości działań prowadzonych przez jednostki OSP, służby łączności OSP organizują łączność radiową w wydzielonych pasmach częstotliwości dla sieci: kierowania, współdziałania i alarmowania. Istnieje kilka sposobów nawiązywania łączności radiowej:

 1. Przez wywołanie korespondenta głosem, zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej.
 2. Przez wywołanie korespondenta za pośrednictwem innej stacji w sieci, jeśli korespondent nie odpowiada na wywołanie.
 3. Przez zmianę lokalizacji stacji ruchomej i ponowne wywołanie korespondenta, jeśli nawiązanie łączności jest inicjowane przez stację ruchomą.
 4. Przez zgłoszenie się na wywołanie głosem, zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej.
 5. Przez zgłoszenie się na wywołanie głosem, jeśli stacja jest wywoływana przez kilku korespondentów jednocześnie.
 6. Przez prowadzenie krótkich rozmów bez stosowania kryptonimów i zakończenie nadawania na podstawie intonacji głosu lub treści rozmowy.
 7. Przez wywołanie głosem w sieci KSWiA przy użyciu indywidualnego kryptonimu żądanej stacji głównej lub sygnału KSWiA.
 8. Przez wywołanie głosem w sieciach współdziałania przy użyciu kryptonimów własnych korespondentów.
 9. Przez wywołanie głosem przy pomocy sygnału selektywnego wywołania, tylko w odniesieniu do korespondentów własnej sieci lub kierunku radiowego.
 10. Przez wywołanie stacji podległej przez stację główną przy użyciu sygnału selektywnego wywołania.
 11. Przez zgłoszenie się operatora stacji głównej, zależnie od wyposażenia stacji.

W przypadku braku odpowiedzi po dwukrotnej próbie wywołania, należy ponowić wywołanie po upływie 2-3 minut.

Ważne jest również, aby prowadzić rozmowę przez radio OSP zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Należy unikać przekazywania informacji, które mogą naruszać bezpieczeństwo, nadawania nieprawdziwych informacji lub wprowadzania w błąd.

Często zadawane pytania

Jakie są zalety rozmowy przez radio OSP?

Rozmowa przez radio OSP ma wiele zalet. Po pierwsze, umożliwia szybką i skuteczną komunikację między strażakami, co jest niezwykle ważne w sytuacjach awaryjnych i ratowniczych. Po drugie, pozwala na koordynację działań i przekazywanie informacji na bieżąco. Po trzecie, jest niezawodna i działa nawet w miejscach, gdzie inne środki komunikacji mogą nie działać.

Czy prowadzenie rozmowy przez radio OSP jest trudne?

Prowadzenie rozmowy przez radio OSP może być trudne dla osób nieprzyzwyczajonych do obsługi sprzętu radiowego. Jednak odpowiednie przeszkolenie i praktyka mogą pomóc w opanowaniu umiejętności prowadzenia rozmowy przez radio. Ważne jest również przestrzeganie zasad i procedur, które zostały opisane wcześniej.

Czy istnieje możliwość zakłóceń podczas rozmowy przez radio OSP?

Tak, istnieje możliwość zakłóceń podczas rozmowy przez radio OSP. Zakłócenia mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak warunki atmosferyczne, odległość między stacjami, obecność innych urządzeń radiowych w pobliżu itp. Jednak odpowiednie przeszkolenie i stosowanie właściwych procedur mogą pomóc w minimalizacji zakłóceń.

rozmowa przez radio osp - Kto może dysponować OSP

Czy można prowadzić rozmowę przez radio OSP bez stosowania kryptonimów?

Tak, przy braku zakłóceń i łączności pewnej, w czasie krótkich rozmów prowadzonych między operatorami, zezwala się na prowadzenie korespondencji bez stosowania kryptonimów. Oznacza to, że można prowadzić rozmowę bez używania kryptonimów, jednak należy nadal przestrzegać zasad i procedur opisanych wcześniej.

Podsumowanie

Rozmowa przez radio OSP jest niezwykle ważnym narzędziem komunikacji w działaniach ratowniczych i awaryjnych. Prawidłowe prowadzenie korespondencji radiowej oraz przestrzeganie zasad i procedur jest kluczowe dla skutecznej łączności między strażakami. Pamiętaj o przeszkoleniu i praktyce, aby opanować umiejętność prowadzenia rozmowy przez radio OSP.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Prowadzenie rozmowy przez radio osp - zasady i łączność radiowa, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up