Zwolnienia z opłat za radio i telewizję

Opłaty abonamentowe za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych są obowiązkowe dla większości osób w Polsce. Jednak istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z tych opłat dla określonych grup społecznych. W tym artykule omówimy, jak załatwić zwolnienie z płacenia abonamentu RTV oraz jakie dokumenty są potrzebne do tego celu.

Spis treści

Warunki uzyskania zwolnienia

Aby uzyskać zwolnienie od opłat abonamentowych, konieczne jest spełnienie pewnych warunków oraz dopełnienie odpowiednich formalności w urzędzie pocztowym. Warunki te obejmują:

 • Posiadanie odpowiednich dokumentów uprawniających do zwolnienia
 • Wypełnienie formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników RTV
 • Przedstawienie oświadczenia

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia.

Kto może uzyskać zwolnienie?

Na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych, zwalnia się od tych opłat następujące grupy osób:

 • Osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub całkowitej niezdolności do pracy
 • Osoby, które ukończyły 75 lat
 • Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną
 • Osoby niesłyszące lub niewidome
 • Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
 • Osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych
 • Osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu pomocy społecznej
 • Osoby bezrobotne

W przypadku osób spełniających powyższe kryteria dochodowe, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających status uprawnionego do zwolnienia z opłat rtv. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.krrit.gov.pl .

Jak załatwić zwolnienie?

Aby załatwić zwolnienie z płacenia abonamentu RTV, należy udać się do najbliższego urzędu pocztowego i wypełnić odpowiednie dokumenty. Wypełnienie formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników RTV oraz złożenie oświadczenia są niezbędne do uzyskania zwolnienia.

Ponadto, należy przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia. Dokumenty te różnią się w zależności od grupy osób, do której należy wnioskodawca. Na przykład, osoby niepełnosprawne powinny przedstawić orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub całkowitej niezdolności do pracy, natomiast osoby niewidome powinny przedstawić dokument potwierdzający ich stopień upośledzenia wzroku.

Po złożeniu dokumentów i wypełnieniu formularza, należy oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez odpowiednie organy. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, zwolnienie od opłat abonamentowych będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały dopełnione formalności w urzędzie pocztowym.

zwolnienia z oplat za radio i telewizje - Jak załatwić zwolnienie z płacenia abonamentu RTV

Czy można odwołać się od decyzji o odmowie zwolnienia?

W przypadku decyzji o odmowie zwolnienia z opłat za radio i telewizję, istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji. Osoba, której wniosek został odrzucony, może złożyć odwołanie do odpowiedniego organu administracyjnego. W odwołaniu należy podać powody, dla których wniosek powinien zostać pozytywnie rozpatrzony.

Warto pamiętać, że odwołanie powinno być złożone w określonym terminie i zgodnie z wymaganiami proceduralnymi. Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Podsumowanie

Zwolnienia z opłat za radio i telewizję są dostępne dla określonych grup społecznych, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze czy osoby o niskich dochodach. Aby uzyskać zwolnienie, konieczne jest spełnienie określonych warunków oraz dopełnienie formalności w urzędzie pocztowym. Wypełnienie formularza zwolnienia, przedstawienie odpowiednich dokumentów oraz złożenie oświadczenia są niezbędne do uzyskania zwolnienia. W przypadku odmowy zwolnienia, istnieje możliwość złożenia odwołania. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Zwolnienia z opłat za radio i telewizję, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up