100-lecie praw wyborczych kobiet w polsce - radio lublin

W 2018 roku obchodzimy 100-lecie od uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. To ważne wydarzenie, które miało ogromny wpływ na rozwój społeczny i polityczny kraju. Radio Lublin, jako instytucja z wieloletnią tradycją, z dumą wspiera obchody tej rocznicy i pragnie przybliżyć historię walki o prawa wyborcze kobiet w Polsce.

Spis treści

Rozpoczęcie walki o prawa wyborcze dla kobiet

Walka o prawa wyborcze dla kobiet rozpoczęła się już w XVIII wieku. Jedną z pierwszych postaci zaangażowanych w zrównanie praw wyborczych była Olympe de Gouges, która została stracona w 1793 roku za przygotowanie deklaracji praw kobiety i obywatelki. Wiek XIX przyniósł rozwój ruchu sufrażystek, które działając na rzecz równouprawnienia, domagały się prawa do głosowania.

Pierwsze terytorium z prawem wyborczym dla kobiet

Pierwszym terytorium, które wprowadziło prawo wyborcze dla kobiet było Terytorium Wyoming w Stanach Zjednoczonych, gdzie kobiety mogły głosować od 1869 roku. Kolejnym miejscem, które nadało kobietom czynne prawo wyborcze, była Nowa Zelandia w 1893 roku. Australia stała się pierwszym suwerennym państwem, które wprowadziło prawo wyborcze dla kobiet w 1902 roku.

Prawa wyborcze kobiet w Polsce

W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze po odzyskaniu suwerenności w 1918 roku. Choć rząd Ignacego Daszyńskiego nie zdążył wprowadzić zmian de iure, to dekretem Józefa Piłsudskiego z 28 listopada 1918 roku potwierdzono prawa kobiet do głosowania. Pierwsze Polki zasiadające w polskim parlamencie to Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka i Franciszka Wilczkowiakowa.

Rozwój praw wyborczych kobiet na świecie

W kolejnych dziesięcioleciach prawa wyborcze dla kobiet były stopniowo wprowadzane w różnych państwach. W 1945 roku kobiety uzyskały prawa wyborcze w Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i innych krajach. Międzynarodowe normy, takie jak Powszechna deklaracja praw człowieka i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, gwarantują równość w prawach wyborczych dla kobiet i mężczyzn.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Powszechna deklaracja praw człowieka, przyjęta w 1948 roku, w art. 21 stwierdza, że każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swoim krajem bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli. Deklaracja ta podkreśla również znaczenie równości w dostępie do służby publicznej.

Konwencja o prawach politycznych kobiet

Konwencja o prawach politycznych kobiet, przyjęta w 1952 roku, stwierdza, że kobiety mają prawo do głosowania i bycia wybieranymi na równych warunkach z mężczyznami. Konwencja ta podkreśla również, że kobiety mają prawo do pełnienia urzędów publicznych i wykonywania funkcji publicznych.

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta w 1979 roku, zobowiązuje państwa do zapewnienia kobietom równych praw wyborczych i uczestnictwa w życiu politycznym. Konwencja ta podkreśla, że kobiety mają prawo do głosowania we wszystkich wyborach i referendach publicznych, do pełnienia urzędów publicznych i uczestnictwa w organizacjach pozarządowych.

Pamięć o 100-leciu praw wyborczych kobiet w Polsce

100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce jest okazją do uhonorowania tych, którzy walczyli o równość i sprawiedliwość. Radio Lublin aktywnie uczestniczy w obchodach tej rocznicy, informując społeczeństwo o historii walki o prawa wyborcze kobiet. To ważne, abyśmy doceniali postęp, jaki osiągnięto w dziedzinie równouprawnienia, jednocześnie pamiętając o dalszych wyzwaniach, które musimy pokonać.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do 100-lecie praw wyborczych kobiet w polsce - radio lublin, możesz odwiedzić kategorię Historia.

Go up