Agresja sowiecka na zsrr - polskie radio

Agresja sowiecka na ZSRR w 1939 roku miała ogromne konsekwencje dla Polski i europejskiej historii. W tym artykule omówimy reakcję władz polskich na tę agresję oraz skutki, jakie miała dla kraju. Będziemy również analizować, jak Polskie Radio odzwierciedlało te wydarzenia i jakie były jego konsekwencje.

Spis treści

Reakcja władz polskich na agresję sowiecką

Tajny protokół do układu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku zakładał, że ziemie polskie znajdą się w sowieckiej strefie wpływów. Już pod koniec sierpnia rozpoczęto skrytą mobilizację Armii Czerwonej i przerzucanie wielu jednostek nad granicę polską. Chociaż koncentracja nie była jeszcze zakończona w momencie agresji, 9 września Stalin podpisał Dyrektywy do działań dla obu sowieckich frontów, Białoruskiego i Ukraińskiego. Ich celem było rozbicie wojsk polskich na wschód od linii określonej 23 września. Armia Czerwona skoncentrowała 617 tysięcy żołnierzy, 16,5 tysięcy żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, niemal 5 tysięcy dział i moździerzy, 4,7 tysiąca czołgów, 760 samochodów pancernych i 3,2 tysiąca samolotów.

Przeciwko tej ogromnej sile polska armia mogła przeciwstawić jedynie osłabione jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza oraz mobilizujące się na wschodzie jednostki rezerwowe i zapasowe. Niestety, nie istniał plan obrony przed sowiecką agresją. Ponadto, do Naczelnego Dowództwa spływały uspokajające meldunki co do neutralnej a nawet życzliwej postawy Sowietów.

Przebieg agresji sowieckiej

Atak rozpoczął się 17 września o godzinie 3:00 od zaatakowania strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza. Większość placówek została kompletnie zaskoczona, ponieważ formacja ta nie była postawiona w stan gotowości bojowej. Reakcją marszałka Rydza-Śmigłego i rządu było przekonanie o braku możliwości dalszego oporu w kraju. Ostatecznie, dyrektywa do ogólnego wycofania się do Rumunii i na Węgry została wydana dopiero o 22:00, zawierając słynną frazę z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. To spowodowało ogólną dezorientację wśród polskich dowódców.

Mimo tego, nie wszyscy ulegli nastrojom klęski. Ocalałe załogi strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza stawiały opór od pierwszych godzin agresji. W Grodnie udało się zorganizować obronę miasta i od 20 do 22 września broniono się przed sowieckimi jednostkami pancernymi. Wycofujące się na Litwę oddziały jazdy stoczyły jeszcze bój z sowieckimi czołgami pod Kodziowcami. Grupa operacyjna gen. Wilhelm Orlik-Ruckemann zdołała zgromadzić na Polesiu część podległych oddziałów, z których utworzono grupę operacyjną. Wśród podporządkowanych oddziałów znajdował się Pułk KOP sarny, który od 17 do 21 września dzielnie odpierał sowieckie ataki. Podobnie, Samodzielna Grupa Operacyjna polesie gen. Juliusza Kleberga przebijała się na zachód, tocząc ciągłe walki z Armią Czerwoną.

Jednakże niektóre oddziały, takie jak załoga Lwowa pod dowództwem gen. Władysława Langnera, zdecydowały się poddać Sowietom. Inne oddziały próbowały przebić się na Węgry i toczyły ciężkie walki z Armią Czerwoną. Jednak większość polskich oddziałów została okrążona lub poddana. Agresję sowiecką towarzyszyły liczne zbrodnie wojenne popełniane na żołnierzach polskich i ludności polskiej.

Skutki agresji sowieckiej

Agresja sowiecka miała ogromne skutki dla Polski. Do niewoli dostało się około 235-255 tysięcy żołnierzy, a setki tysięcy mieszkańców ziem okupowanych zostały aresztowane, wywiezione lub deportowane. Agresja ta była początkiem zagłady polskich Kresów zarówno w wymiarze demograficznym, jak i kulturowym.

Pamięć o tej agresji i jej konsekwencjach jest wciąż żywa w Polsce. Polskie Radio odgrywało ważną rolę w odzwierciedlaniu tych wydarzeń i informowaniu społeczeństwa o ich skutkach. Przez lata Polskie Radio kontynuowało tę tradycję, zapewniając obiektywne i rzetelne informacje na temat historii Polski.

Podsumowanie

Agresja sowiecka na ZSRR w 1939 roku miała ogromne konsekwencje dla Polski. Reakcja władz polskich była skomplikowana i zdominowana przez dezinformację ze strony Sowietów. Polskie Radio odgrywało ważną rolę w informowaniu społeczeństwa o wydarzeniach i konsekwencjach agresji. Dzisiaj pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa, a Polskie Radio nadal dostarcza obiektywne informacje na temat historii Polski.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Agresja sowiecka na zsrr - polskie radio, możesz odwiedzić kategorię Historia.

Go up