Chrzest polski - historia i znaczenie

Chrzest Polski odbył się prawdopodobnie w 966 roku, kiedy to Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski, przyjął chrześcijaństwo. Decyzja ta miała ogromne znaczenie dla kształtowania się polskiego państwa i miała wpływ na dalsze losy naszego kraju.

Spis treści

Kto brał udział w chrzcie Polski

Chrzest Mieszka I i całego jego dworu odbył się prawdopodobnie 14 kwietnia 966 w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Wielkanocną. Jako hipotetyczne miejsce historycy podają: Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Ostrów Lednicki, Poznań i Gniezno.

Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką czeską Dobrawą w roku 96Książę Polski chciał pozyskać księcia czeskiego jako sprzymierzeńca w walce ze słowiańskimi Wieletami.

Przyjęcie chrztu Polaków przez Mieszka I miało również znaczenie polityczne. Decyzja ta umocniła pozycję Polski w Europie i przyczyniła się do trwalszego zespolenia młodego organizmu państwowego. Utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie krajem, a przez chrzest Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.

Dlaczego Polska przyjęła chrzest od Czechów

Polska przyjęła chrzest od Czechów głównie z powodów politycznych. Mieszko I zawarł małżeństwo z Dobrawą, czeską księżniczką, co umocniło jego pozycję w Europie Środkowej. Przyjęcie chrztu za pośrednictwem Czechów umożliwiło uniknięcie niemieckiego wpływu i zabezpieczenie niezależności Polski.

chrzest polski polskie radio - Dlaczego Polska przyjęła chrzest od Czechów

Mieszko I miał silne związki z Niemcami i był zaangażowany w wewnętrzne rozgrywki niemieckie. Przyjęcie chrztu za pośrednictwem Czechów było dla niego korzystniejsze, gdyż istniała groźba przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec. Choć w Pradze nie było wówczas żadnego biskupstwa, Mieszko i Dobrawa planowali nawiązać sojusz polityczny, który był im potrzebny.

Znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa dla Polski

Przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I miało ogromne znaczenie dla kształtowania się polskiego państwa. Chrześcijaństwo przyczyniło się do trwalszego zespolenia młodego organizmu państwowego i umocniło pozycję Polski w Europie. Utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie krajem, a przez chrzest Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.

Mieszko I przyjmując chrzest, zdecydował się na stworzenie trwałej organizacji państwa. Przez podbój i chrystianizację Polska uzyskała równorzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy. Decyzja ta umocniła pozycję Polski i przyczyniła się do dalszego rozwoju naszego kraju.

Podsumowanie

Chrzest Polski, który odbył się w 966 roku, miał ogromne znaczenie dla kształtowania się polskiego państwa. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I umocniło pozycję Polski w Europie i przyczyniło się do trwalszego zespolenia młodego organizmu państwowego. Decyzja ta umożliwiła Polsce równorzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy i związała nasz kraj na trwałe z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Chrzest polski - historia i znaczenie, możesz odwiedzić kategorię Historia.

Go up