Łupaszka - legenda polskiego ruchu oporu

Łupaszka polskie radio było jednym z najważniejszych i najbardziej zasłużonych elementów polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. Łupaszka, czyli Zygmunt Szendzielarz, był legendarnym dowódcą, który odznaczał się odwagą i determinacją w walce z okupantami niemieckimi oraz sowiecką partyzantką. Jego historia jest pełna bohaterstwa, poświęcenia i walki o niepodległość Polski.

Spis treści

Jak zginął Zygmunt Szendzielarz

Zygmunt Szendzielarz urodził się 12 marca 1910 r. w Stryju, na dzisiejszej Ukrainie. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu rozpoczął służbę wojskową w Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie. Dowodził szwadronem jednostki w czasie kampanii wrześniowej. W ostatnich dniach wojny obronnej dostał się do sowieckiej niewoli, z której po kilku dniach uciekł i dotarł do Lwowa. Po nieudanych próbach przekroczenia granicy węgierskiej Szendzielarz powrócił do Wilna i tam rozpoczął działalność konspiracyjną przyjmując pseudonim „Łupaszka”.

Od sierpnia 1943 r. objął dowodzenie nad Brygadą Wileńską Armii Krajowej (AK). Ze względu na swoją aktywność bojową, zwano ją Brygadą Śmierci. Partyzanci walczyli zbrojnie z okupantem niemieckim, kolaborującą z Niemcami administracją litewską oraz sowiecką partyzantką. Wsparcia piątej brygadzie liczącej w 1944 r. ok. 600 żołnierzy udzielała miejscowa ludność.

łupaszka polskie radio - Skąd się wziął pseudonim Łupaszka

Oddział pod wodzą Szendzielarza brał udział w szeregu walk i potyczek. M.in. 16 stycznia 1944 r. pod Bodziszkami, gdzie rozbił atakujący kolumnę partyzantów oddział niemiecki, 31 stycznia tego samego roku pod Worzianami, zwyciężając liczący 200 osób niemiecki oddział ekspedycyjny. Także w Radziuszach-Lozowych stoczyła 2 lutego potyczkę z sowiecką partyzantką, skutecznie odpierając jej ataki i ratując brygadę przed rozbiciem.

Jak wynika ze wspomnień podkomendnych „Łupaszki” ich dowódca nie ufał Sowietom i twierdził, że współpraca z nimi jest niemożliwa. Dlatego w lipcu 1944 r. za zgodą dowództwa AK 5 Brygada nie wzięła udziału razem z Armią Czerwoną w wyzwalaniu Wilna. Jak się później okazało słusznie. Dzięki temu oddział uniknął zdrady Sowietów, którzy po wyzwoleniu miasta aresztowali wielu żołnierzy AK.

Podzielona na małe grupy brygada przedostała się do Puszczy Augustowskiej i podporządkowała białostockiej Komendzie Okręgu AK. Partyzanci Zygmunta Szendzielarza walczyli z oddziałami Armii Czerwonej, Ludowego Wojska Polskiego, NKWD, likwidowali agentów komunistycznych i chronili cywilów przed bandytami.

We wrześniu 1945 r. na rozkaz dowództwa AK Zygmunt Szendzielarz rozformował Brygadę Wileńską i razem z ochotnikami przeniósł się na Pomorze Gdańskie, gdzie po raz kolejny odtworzył oddział. Rok później razem z niewielką grupą żołnierzy dołączył do Brygady Wileńskiej AK por. Lucjana Minkiewicza „Wiktora . walczyli na białostocczyźnie. w marcu 1947 r. „łupaszka postanowił zaprzestać walki i wrócić do cywilnego życia. Ukrywał się na Podhalu razem z narzeczoną Lidią Lwow-Eberle. Jednak po roku władze komunistyczne odnalazły ich i aresztowały.

Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę śmierci. Wyrok został wykonany 8 lutego 1951 r. major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” został zamordowany strzałem w tył głowy.

Jego szczątki odnaleziono w 2013 r. w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na terenie Wojskowych Powązek na tzw. „Łączce”. Ustalenie tożsamości pochowanych tam bezimiennych ofiar było możliwe dzięki badaniom DNA.

Szczątki majora spoczęły w 2016 r. w rodzinnym grobie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach obok zmarłej córki Barbary Szendzielarz. Oficera pochowano z honorami wojskowymi. Pośmiertnie został awansowany na stopień najpierw podpułkownika, a potem pułkownika.

Czy Łupaszka był bandyta

Wielu komunistycznych propagandystów starło się przedstawić Łupaszkę jako bandytę i przestępcę, ale prawda jest zupełnie inna. Zygmunt Szendzielarz był bohaterem narodowym, który walczył o niepodległość Polski i ochronę jej obywateli przed okupantami. Jego oddział walczył zbrojnie z niemieckimi nazistami i sowiecką partyzantką, a także likwidował agentów komunistycznych. Łupaszka był symbolem polskiego ruchu oporu i niezłomności w walce o wolność.

Skąd się wziął pseudonim Łupaszka

Pseudonim Łupaszka został przyjęty przez Zygmunta Szendzielarza w czasie jego działalności konspiracyjnej. Nawiązywał do podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”, który był słynnym zagończykiem i bohaterem wojny polsko-bolszewickiej. Pseudonim ten doskonale oddawał charakter Łupaszki - był on szybki, zwinny i nieuchwytny dla swoich przeciwników. To właśnie dzięki swojej zręczności i determinacji Łupaszka był w stanie prowadzić skuteczną partyzancką działalność.

Łupaszka polskie radio było jednym z najważniejszych elementów polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. Zygmunt Szendzielarz, znany jako Łupaszka, był bohaterem narodowym, który walczył o niepodległość Polski i ochronę jej obywateli przed okupantami. Jego oddział, Brygada Wileńska, zwana Brygadą Śmierci, toczył zacięte walki z niemieckimi nazistami i sowiecką partyzantką. Pomimo skazania na karę śmierci i zamordowania, Łupaszka pozostaje ikoną polskiego ruchu oporu i symbolem niezłomności w walce o wolność.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Łupaszka - legenda polskiego ruchu oporu, możesz odwiedzić kategorię Historia.

Go up