Stan wojenny w polsce - historia i znaczenie

Stan wojenny to okres w historii Polski, który rozpoczął się 13 grudnia 1981 roku i trwał do 22 lipca 1983 roku. Był to czas, w którym władzę przejął Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), a prawa i swobody obywatelskie zostały zawieszone. Wprowadzenie stanu wojennego miało na celu zdławienie opozycji demokratycznej i obronę komunistycznego reżimu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL).

Spis treści

Przebieg wydarzeń

12 grudnia 1981 roku władze komunistyczne zaczęły zatrzymywać działaczy opozycji i członków NSZZ solidarność. Następnego dnia Polskie Radio i Telewizja Polska emitowały wystąpienie przewodniczącego WRON gen. Wojciecha Jaruzelskiego, a na ulicach pojawiły się wojsko, milicja i czołgi. W ciągu kilku dni internowano prawie 5 tysięcy osób, a łącznie internowano 10 tysięcy osób. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w różnych działaniach wzięło udział 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów i wiele pojazdów wojskowych.

Stan wojenny przyniósł wiele ograniczeń dla obywateli. Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano strajków, demonstracji, a milicja i wojsko mogły legitymować i przeszukiwać każdego. Wprowadzono godzinę milicyjną, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała cenzurze, a telefony zostały wyłączone. Większość instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i kierowana przez komisarzy wojskowych.

Stan wojenny trwał ponad rok i zakończył się 31 grudnia 1982 roku. Odwołano go dopiero 22 lipca 1983 roku. W tym okresie doszło do wielu tragicznych wydarzeń, których ofiary do dzisiaj nie są dokładnie znane. Szacuje się, że zginęło od kilkudziesięciu do ponad 100 osób, a wiele innych ucierpiało fizycznie i psychicznie.

Pamięć o stan wojennym

W 2002 roku 13 grudnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Co roku tego dnia Marszałek Senatu zapala w oknie świecę, włączając się w akcję Instytutu Pamięci Narodowej ofiarom stanu wojennego. zapal światło wolności. Nawiązuje to do gestu solidarności, jaki wykonali wobec Polaków obywatele wolnego świata, postawiając w swoich oknach symboliczne światła.

stan wojenny radio - W jakim celu wprowadzono stan wojenny

Senat kilkakrotnie podejmował uchwały upamiętniające kolejne rocznice wprowadzenia stanu wojennego. Pamięć, wdzięczność i szacunek należą się wszystkim, którzy walczyli z komunistyczną przemocą i ponieśli w tym okresie ofiary.

stan wojenny radio - Jakie ograniczenia dla obywateli wprowadził stan wojenny

  • Czym był stan wojenny?
  • Kiedy wprowadzono stan wojenny w Polsce?
  • Jakie były cele wprowadzenia stanu wojennego?
  • Ile osób zostało internowanych w czasie stanu wojennego?
  • Jakie były konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego dla obywateli?
  • Kiedy zakończył się stan wojenny w Polsce?

Podsumowanie

Stan wojenny był jednym z najtrudniejszych okresów w historii Polski. Wprowadzenie go miało na celu zdławienie opozycji demokratycznej i obronę komunistycznego reżimu. Obywatele zostali poddani wielu ograniczeniom, a wiele osób straciło życie lub ucierpiało fizycznie i psychicznie. Dziś pamiętamy o ofiarach stanu wojennego i zawsze powinniśmy doceniać wolność i demokrację, które dzięki walce tamtych osób mamy dzisiaj.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Stan wojenny w polsce - historia i znaczenie, możesz odwiedzić kategorię Historia.

Go up